Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

NDHelicon1610

auteurs:
Mander, Karel van (samensteller)
Roovere, Anthonis de (auteur)
Heere, Lucas de (auteur)
titel:                             Den Nederduytschen Helicon Eygentlijck wesende der Maet-dicht beminders Lust-tooneel: Daer vertoont worden (tot vermakelijcke stichtinge) veelderley versamelde/ ende aen een geschakelde soetluydende leersame Ghedichten / in suyver Nederduytsche sprake ghemaeckt / door verschyden Dichtkonst-oeffenaers
adres: Ghedruckt tot Alckmaer, by Jacob de Meester, Voor Passchier van Westbuch, Boekvercooper, in den beslaghen Bybel, tot Haerlem. 1610
jaar: 1610
druk/uitgave:
Alkmaar: Meester, Jacob de (druk)
Haarlem: Wesbusch, Passchier van (uitgave)
collatie: 8o A-X8 332 [3] pp
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 32
32 beschreven in de Liederenbank
type: druk. bron met o.m. enkele liederen. Verzamelbundel met gedichten, liederen en rederijkersspelen, die middels een vertelling in proza met elkaar verbonden zijn. Samengesteld door Karel van Mander en na diens dood door Jacob van der Schuere (die ook het verbindende prozaverhaal schreef). Bevat werk van verschillende (Zuid-)Nederlandse lieddichters als Celosse, Heinsius, Ketel en Van Mander, maar ook vertalingen van buitenlandse dichters als Petrarca, Marot, Ronsard.
literatuur: Thijs 2004b
Scheurleer: 2249 (p. p140-1)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 5 C 4
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
exemplaren (14):
Alkmaar RA: I C 25
Amsterdam UB: 2341 G 4
Amsterdam UB: UB 296 G 20
Amsterdam VUB: XH.05528
Columbia UL: 839.311 N284
Den Haag KB: 5 C 4
Den Haag KB: 841 E 28
Gent UB: BIB.ACC.005331
Gent UB: BIB.BL.003535
Gent UB: BIB.HER.000132
Haarlem NHA Oude Boekerij: 83 E 2
Leiden UB: 1196 E 37
Londen BL: C.125.cc.21
Utrecht UB: Moltzer: 6 D 17
ex./kopie Meertens:
3978 14q Helicon (fotokopie)
Meertens Alg. Archief V.A. 264:47 [=fotokopie]
commentaar: Bevat een lijst van anagrammen van de dichters met hun namen erbij. Opgedragen aan Simon Stevin van Brugge. Vroegst bekende druk.

 
beschreven liederen uit deze bron (32)