Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

KlHoornsLb1644

author:
Deutel, J.J.] (samensteller)
title:                             't Kleyn Hoorns-Liet-Boeck Inhoudende eenige PSALMEN DAVIDS, Lof-Sanghen, en Geestelijcke Liedekens. Seer bequaem om inde Vergaderinghe der Geloovigen gesongen te worden
address: TOT HOORN Bij Pieter Sacharijasen Boeckverkoper
colophon: Tot Hoorn. Ghedruckt by Isaac Willemsz. Voor Pieter Zachariasz. Boeck-vercooper op de Nieuwe-straet in den Liesveltschen Bybel, Anno 1644.
year: 1644
druk/uitgave:
Hoorn: Sacharijasen, Pieter [=Hartevelt, Pieter Zachariasz] (uitgave)
Hoorn: Willemsz., Isaac (druk)
collation: 16mo A-2C 8
music: without musical notation
number of songs: 151
151 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Doperse liederen.
literature: Grijp 1992b / Schl, p. 36 / Visser 1988b, 9a
Scheurleer: 522 (p. 35-1)
copy used: Den Haag KB: 174 G 9
available: scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (2):
Amsterdam UB: OK 65-68:1
Den Haag KB: 174 G 9:1
copy/repro. Meertens:
3978 14 Kl Hoorns Lb (fotokopie)
comment: Ill. Volgens Scheurleer is er nog een oudere druk uit 1614, maar dit zal een vergissing zijn: de genoemde drukker was actief vanaf 1639. Visser 1988a vermoedt dat de eerste druk uit 1640 stamt. Vermelding van de naam van de vermoedelijke samensteller J. J. Deutel is ook gebaseerd op Visser 1988a. Deze Deutel drukte in 1644 een andere druk van het Kleyn Hoorns Liedt-boeck (KlHoornsLb1644b). Vermoedelijke alternatieve drukkersnaam o.b.v. STCN. Bevat een bijvoegsel. Zie: KlHoornsLbbijv1644. Vanaf 1645 werd het KlHoornsLb steeds vermeerderd met 'aanhangsels' en 'vermeerderde aanhangsels.'

 
songs in this source (151)


6 drukken:


KlHoornsLb1644't Kleyn Hoorns-Liet-Boeck [...]Hoorn / Sacharija [...] / 1644151DBNL.org gateway.proquest.com
KlHoornsLB1660't Kleyn HOORNS-LIET-BOECK [...]Hoorn / Deutel, [...] / [16xx]151] gateway.proquest.com
KlHoornsLb1675't Kleyn Hoorns Liedtboeck, [...]Amsterdam / Storck, [...] / 1675151 objects.library.uu.nl
KlHoornsLb1676'T Kleyn HOORNS-LIET-BOECK [...]Hoorn / Deutel, J.J. / [1675, na]141 ca.] gateway.proquest.com
KlHoornsLB1685't Kleyn Hoorns Liedtboeck, [...]Amsterdam / Rieuwertsz, Jan / [1685 ca.]151 books.google.nl
KlHoornsLB1814't Kleyn Hoorns Liedtboeck, [...]Balk / Mennoniet [...] / 1814152 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.