Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Krul PW1644a

author:
Krul, J.H. (auteur)
title:                             Pampiere Wereld ofte Wereldsche oeffeninge, Begrijpende in vier deelen meest alle de Rijmen, en Werken van I.H Krul
address: Tot AMSTELDAM, In 't Jaer MDCXLIV.
year: 1644
druk/uitgave:
Amsterdam
print: 1
collation: *-2*4 A-2C6 2D4, a-2h6, 2A-G6 2H4
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 218
218 entered in the Dutch Song Database, of which 22 with musical notation
type: print. liedboek. Luxe folio-editie van verzameld werk van J. H. Krul in vier delen. Uitgegeven door Krul zelf, drukkersadres ontbreekt. Bevat de volgende titels: 'Den Christelyken Hovelingh' 'Christelyke Offerande' 'Liefdbloeyends Offerande' 'Diana' 'Rozemond en Raniclis' 'Mey spel van Cloris en Philida' 'Helena' 'Alcip en Amarillis' 'Inleydinge, gedaen op de Amsteldamsche Musyk-kamer' 'Musyk-spel van Juliana en Claudiaen' 'Theodorus en Dianira' 'Rosilion en Rosaniere' Bevat tevens een licht gewijzigde versie van de liedbundel 'Minnelycke Sangh-Rympies' uit 1634 ('Minnelyke Zangrymen').
literature: HM, 133 (Krul-P 1644) / Landwehr 1970, 307 / Van Bemmel 1984
Scheurleer: 752 (p. 48-1)
copy used: Den Haag KB: 12 A1
available: scan (objects.library.uu.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
copy/repro. Meertens:
3978 14q KrulPW (fotokopie)
comment: Veel van de werken die zijn opgenomen in dit werk zijn al eens eerder, al dan niet afzonderlijk, gepubliceerd. In deze bundel is het grootste deel van Kruls oeuvre opgenomen.

Er is voor gekozen om de afzonderlijke delen van de Pampiere wereld (toneelstukken, emblemata, liedboekje etc.) niet als herdruk op te beschouwen van de individueel gedrukte werken.

 
songs in this source (218)


3 drukken:


Krul PW1644aPampiere Wereld ofte [...]Amsterdam / 1644218 objects.library.uu.nl
Krul PW1644bPAMPIERE WERELD ofte [...]Amsterdam / Schipper, J.J. / 1644 search.proquest.com
Krul PW1681Pampiere Wereld Ofte [...]Amsterdam / Schipper, [...] / 1681218DBNL.org www.archive.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.