Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Laurierkrans1643

titel:                             Nieu dubbelt Haerlems Lietboeck Ghenaemt den Laurier-Krans, der AMOUREUSEN: Inhoudende verscheyden gheestighe, boertighe, Amoureuse, kluchtighe en Nieuwe Liedekens. Nu op nieuws oversien, ghecorrigeert, verbetert ende met diversche deuntjes (noyt meer gedruckt) vermeerdert, soo Tafel liedekens, Nieuw-Jaren, Vastenavont, drinck en triomph liedjes en andere. Den Sevenden Druck
adres: Tot HAERLEM, Gedruckt by Vincent Casteleyn, Boeck-drucker aen de Marckt/ in de Druckery. Anno 1643.
jaar: 1643
druk/uitgave:
Haarlem: Casteleyn, Vincent (uitgave)
druk: 7
collatie: 8o oblong A-D8 64 pp A-C8 46 [2] pp
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 96
96 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek.
literatuur: Grijp 1992b / Veldhorst 1999
Scheurleer: 2450 (p. 155-1)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 1 C 29
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (1):
Den Haag KB: KW 1771 G 47 [olim 1 C 29]
ex./kopie Meertens:
3978 14q Laurierkrans (fotokopie)
Meertens Alg. Archief V.A. 264:44 [=fotokopie]
commentaar: ill. Twee delen. Bevat naast 96 liederen tevens twee refreinen.
Op p65 een pseudotitelpagina 'Tweede Deel van 't HAERLEMS LIEDT-BOECK, Anders ghenaemt den Laurier-Krans der Amoureusen [...]' (1643). De katernnummering begint hier opnieuw. De laatste pagina's van deel 2 bevatten de registers van beide delen.

 
beschreven liederen uit deze bron (96)


3 drukken:


Laurierkrans1643Nieu dubbelt Haerlems [...]Haarlem / Casteleyn [...] / 164396DBNL.org gateway.proquest.com
Laurierkrans1645Nieuw dubbelt Haerlems [...]Haarlem / Casteleyn [...] / 1645128 gateway.proquest.com
Laurierkrans1648Nieuw dubbelt Haerlems [...]Haarlem / Casteleyn, V. / 164899
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.