Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

AmMinnebeekje1645a

author:
Krul, J.H. (co-auteur, inleiding)
title:                             't AMSTELDAMS MINNE-BEECKIE, Op nieuws bestroomt Met verscheyde Minne-deuntjes, en Nieuwe Ghesanghen
address: t'Amsterdam by Paulus Matthysz. gedruckt. Voor Joost Hartgers, inde Gasthuys-steegh, inde Boeck-winckel, altijt wat nieuws. Anno 1645.
year: 1645
druk/uitgave:
Amsterdam: Matthysz., Paulus (druk)
Amsterdam: Hartgers, Joost (uitgave)
print: 7e
collation: 16mo oblong A-2E8 244 [4] pp
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 165
165 entered in the Dutch Song Database, of which 28 with musical notation
type: print. liedboek. Amoureuze liederen.
literature: Grijp 1992b / HM, 139 (Minnebeeckje 1645)
Scheurleer: 2508 (p. 158-2)
copy used: Den Haag KB: 174 H 27
available: scan (search.proquest.com)
scan (search.proquest.com)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copy/repro. Meertens:
3978 14q Minnebeekje 7 (fotokopie)
comment: ill.
De verschillende Amsterdams minne-beekjes, zoals beschreven in de Liederenbank, zijn slechts gedeeltelijk herdrukken van elkaar.

 
songs in this source (165)


7 drukken:


AmMinnebeekje(1)1637Amsterdams minne-beekje, op [...]Amsterdam / Hartgers, Joost / 1637110DBNL.org
AmMinnebeekje163XAmsteldams Minne beekjeAmsterdam] / Hartgerts [...] / [1637 ca.]94 search.proquest.com
AmMinnebeekje1645a't AMSTELDAMS MINNE-BEECKIE, [...]Amsterdam / Matthysz. [...] / 1645165DBNL.org search.proquest.com
AmMinnebeekje1649't AMSTELDAMS MINNE-BEECKJE, [...]Amsterdam / Hartgers, J. / 1649 books.google.nl
AmMinnebeekje1653['tAmsteldams Minne-Beeckje : [...]Amsterdam / Hartgers / 1653
AmMinnebeekje1658't AMSTELDAMS MINNE-BEECKJE, [...]Amsterdam / Verdonck, [...] / 1658117 ca.] books.google.nl
AmMinnebeekje1681AMSTELDAMS MINNE-BEECKJE Op [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1681118 ca.] books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.