Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Minneplicht1625

authors:
Vondel, Joost van den (samensteller)
Vondel, Joost van den (co-auteur)
Urfé, Honoré d' (auteur)
Heemskerk, Johan van (vertaler)
title:                             Minne-plicht ende KUYSHEYTS-KAMP als mede Verscheyden Aardighe en Geestige Nieuwe Liedekens en Sonnetten
[vanaf G4r:] STRYD of KAMP Tusschen KUYSCHEYD En GEYLHEYD
[vanaf fO2r:] KINDER-WERCK, ofte SINNE-BEELDEN Van de spelen der kinderen. SENECA.
address: [typogr. ttlp. Minne-plicht:] T'AMSTELREDAM, By Jacob Aertsz. Calom. Boeckverkooper opt water inde vierige Calom. 1625.
year: 1625[-1626]
druk/uitgave:
Amsterdam: Calom, Jacob Aertsz. (uitgave)
collation: 8o oblong A-S8
music: without musical notation
number of songs: 41
41 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Bevat o.m. enige gedichten van Vondel, Hooft en een lied van Tesselschade Roemersdochter Visscher
Scheurleer: 2401 (p. 151-1)
copy used: Den Haag KB: 174 F 12
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (gateway.proquest.com)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (8):
Amsterdam UB: OK 80-126
Amsterdam UB: Vondel 2 G 37
Den Haag KB: 1 D 27
Den Haag KB: 174 F 12 [ontbr. fQ4-5]
Gent UB: BIB.BL.007099/4
Gent UB: BIB.BL.007099/4BIS
Leiden UB: 1497 G 22
Londen BL: 11555.a.46
copy/repro. Meertens:
3978 14q Minneplicht (fotokopie)
Meertens Alg. Archief V.A. 264:57 [=fotokopie]
comment: Op de gegraveerde titelpagina staat het jaartal 1626. Vroegste (en enige) bekende druk.
Op fG4r een pseudotitelpagina met titel 'Stryd of kamp tusschen Kuyscheyd en Geylheyd', ofte wel Kuisheydskamp. Dit is ook de titel van het gedicht van Vondel op fG5. In 1624 verscheen bij Calom een boekje met dezelfde titel 'Stryd of Kamp [...]', en het gedicht van Vondel, maar zonder liederen.
Op fO2r een pseudotitelpagina met titel 'Kinder-werck' gedateerd 1626. (In Kinderwerck staan geen liederen).

 
songs in this source (41)