Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

NLusthof1602

title:                             Den nievwen Lust-Hof Gheplant vol uytghelesene, welgherijmde, eerelijcke, Amoreuse ende vrolijcke ghesanghen, als Mey, Bruylofts, Tafel, ende Nieuw-jaers-liedekens, met noch verscheyden tsamen spreeckingen sanghswyse, tusschen Vryer en Vryster. Verciert met seeckere coperen figuren die opte liedekens accordeeren. Item is noch hier achter tot een besluyt by ghevoeght, een BRVYLOFTS BANCKET, versien niet dan met stichtelyke Tafel ende Bruylofts liedekens, alles op goede mate ende voysen gestelt van verscheyden experte Componisten
address: t'Amsterdam, by Hans Mathysz, Boeckvercooper opt Water, inde Pas-caert
colophon: Gedruct tot Amsterdam by Herman de Buck inde Molsteech. ANNO 1602
year: 1602
druk/uitgave:
Amsterdam: Buck, Herman de (druk)
Amsterdam: Mathysz., Hans (uitgave)
print: 1
collation: 4o oblong [A]4 B-L4 [M]4 N4 O2 98 pp
music: without musical notation
number of songs: 76
77 entered in the Dutch Song Database
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek. Tafel,- bruilofts- en amoureuze liederen, bevat tevens gedichten.
literature: Grijp 2007a / Grootes 1987 / Matter 1979
Scheurleer: 2214 (p. p137-1)
copy used: Den Haag KB: 392 K 14
available: scan (gateway.proquest.com)
scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (4):
Amsterdam UB: 976 C 11
Den Haag KB: 1 B 19
Den Haag KB: 392 K 14 (katern [A] bevat slechts 3 bldn.)
Leiden UB: 1498 E 20
copy/repro. Meertens:
3978 14q Nwe Lusthof (fotokopie)
Meertens Alg. Archief V.A. 264:43 [=fotokopie]
comment: ill. Bevat vanaf fL5r (p81) 'Bruylofts bancket verciert met veerthien liedekens ... Nieus in druck ghebracht ende gemaeckt door M.V.'

Achterin het exemplaar Den Haag KB 392 K 14 is een handschrift met 6 liedjes toegevoegd; deze zijn beschreven onder siglum HsDHKB 392K14.
Achterin het exemplaar Leiden UB 1498 E 20 is een handschrift met liederen toegevoegd, zie HsLdUB 1498E20 (liederen nog niet beschreven).

 
songs in this source (77)


4 drukken:


NLusthof1602Den nievwen Lust-Hof Gheplant [...]Amsterdam / Buck, Herman de / 160276DBNL.org gateway.proquest.com
NLusthof1604Den nieuwen Lust-Hof Gheplant [...]Amsterdam / weduwe [...] / [1604]81 gateway.proquest.com
NLusthof1607Den nieuwen verbeterden [...]Amsterdam / Pietersz, Dirk / [1607]94DBNL.org books.google.nl
NLusthof1610DEN NIEVWEN VERBETERDEN [...]Amsterdam / Pietersz. [...] / [1610]94 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.