Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

NLusthof1602

titel:                             Den nievwen Lust-Hof Gheplant vol uytghelesene, welgherijmde, eerelijcke, Amoreuse ende vrolijcke ghesanghen, als Mey, Bruylofts, Tafel, ende Nieuw-jaers-liedekens, met noch verscheyden tsamen spreeckingen sanghswyse, tusschen Vryer en Vryster. Verciert met seeckere coperen figuren die opte liedekens accordeeren. Item is noch hier achter tot een besluyt by ghevoeght, een BRVYLOFTS BANCKET, versien niet dan met stichtelyke Tafel ende Bruylofts liedekens, alles op goede mate ende voysen gestelt van verscheyden experte Componisten
adres: t'Amsterdam, by Hans Mathysz, Boeckvercooper opt Water, inde Pas-caert
colofon: Gedruct tot Amsterdam by Herman de Buck inde Molsteech. ANNO 1602
jaar: 1602
druk/uitgave:
Amsterdam: Buck, Herman de (druk)
Amsterdam: Mathysz., Hans (uitgave)
druk: 1
collatie: 4o oblong [A]4 B-L4 [M]4 N4 O2 98 pp
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 76
77 beschreven in de Liederenbank
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek. Tafel,- bruilofts- en amoureuze liederen, bevat tevens gedichten.
literatuur: Grijp 2007a / Grootes 1987 / Matter 1979
Scheurleer: 2214 (p. p137-1)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 392 K 14
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (4):
Amsterdam UB: 976 C 11
Den Haag KB: 1 B 19
Den Haag KB: 392 K 14 (katern [A] bevat slechts 3 bldn.)
Leiden UB: 1498 E 20
ex./kopie Meertens:
3978 14q Nwe Lusthof (fotokopie)
Meertens Alg. Archief V.A. 264:43 [=fotokopie]
commentaar: ill. Bevat vanaf fL5r (p81) 'Bruylofts bancket verciert met veerthien liedekens ... Nieus in druck ghebracht ende gemaeckt door M.V.'

Achterin het exemplaar Den Haag KB 392 K 14 is een handschrift met 6 liedjes toegevoegd; deze zijn beschreven onder siglum HsDHKB 392K14.
Achterin het exemplaar Leiden UB 1498 E 20 is een handschrift met liederen toegevoegd, zie HsLdUB 1498E20 (liederen nog niet beschreven).

 
beschreven liederen uit deze bron (77)


4 drukken:


NLusthof1602Den nievwen Lust-Hof Gheplant [...]Amsterdam / Buck, Herman de / 160276DBNL.org gateway.proquest.com
NLusthof1604Den nieuwen Lust-Hof Gheplant [...]Amsterdam / weduwe [...] / [1604]81 gateway.proquest.com
NLusthof1607Den nieuwen verbeterden [...]Amsterdam / Pietersz, Dirk / [1607]94DBNL.org books.google.nl
NLusthof1610DEN NIEVWEN VERBETERDEN [...]Amsterdam / Pietersz. [...] / [1610]94 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.