Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

AmPegasus1627

authors:
Velden, Matthijs van (co-auteur)
Robbertsz, Jan (co-auteur)
Craen, Andries (co-auteur)
Colevelt, J.J.
title:                             AMSTERDAMSCHE PEGASUS Waer in (uyt lust) by een vergadert zijn/ veel Minnelijcke Liedekens/ (noyt voor desen gedruckt) gestelt op verscheyden nieuwe Stemmen: by een gebracht door vier Liefhebbers
address: t'AMSTELREDAM, Gedruckt voor Cornelis Willemsz Blaeu-Laken, Boeck-verkooper, woonende in S. Jans-Straet, in 't vergulde A.B.C. 1627.
colophon: T' AMSTELREDAM, Gedruckt by Paulus Aertsz van Ravesteyn. ANNO 1627
year: 1627
druk/uitgave:
Amsterdam: Aertsz van Ravesteyn, Paulus (druk)
Amsterdam: Blaeu-laken, Cornelis Willemsz (uitgave)
collation: 4to oblong [15]*-2*4 A-Y4 Z2 177 [3] pp
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 120
120 entered in the Dutch Song Database, of which 37 with musical notation
type: print. liedboek.
literature: Grijp 1992b / Sterck 1923
Scheurleer: 2418 (p. 152-2)
copy used: fotokopie van onbekend exemplaar, mogelijk Leiden UB: 1105 C 5 (niet KB/UBA/UBU/Londen BL)
available: scan (objects.library.uu.nl)
scan (books.google.nl)
scan (search.proquest.com)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (13):
Amsterdam UB: O 06-1718:2
Amsterdam UB: OL-39
Brussel KB: WBS Fétis 2.302 A (RP)
Den Haag KB: 10 G 19
Den Haag KB: 12 L 5
Gent UB: BIB.BL.008389
Haarlem NHA Oude Boekerij: 86 A 18
Leiden UB: 1105 C 5
Londen BL:11556 bbb 66: 1
Londen BL:115566.b.1
Utrecht UB: Rar.Z oct 3013
Washington LC: 17008856
Wenen ÖNB: SH.Varia.74 MUS MAG
copy/repro. Meertens:
3978 14q Pegasus 1-2 (fotokopie)
3978 14 Pegasus-1 (Londen) (fotokopie)
3978 MFilm 17e Pegasus 1 en 2
NVA 23297-23333 [=afschriften]
comment: Ill. De in deze bundel vaak voorkomende schrijver A.P. Craen is een oom van Joost van den Vondel, zie art. J.F.M. Sterck. Enig bekende druk.

 
songs in this source (120)