Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

AmPegasus1627

auteurs:
Velden, Matthijs van (co-auteur)
Robbertsz, Jan (co-auteur)
Craen, Andries (co-auteur)
Colevelt, J.J.
titel:                             AMSTERDAMSCHE PEGASUS Waer in (uyt lust) by een vergadert zijn/ veel Minnelijcke Liedekens/ (noyt voor desen gedruckt) gestelt op verscheyden nieuwe Stemmen: by een gebracht door vier Liefhebbers
adres: t'AMSTELREDAM, Gedruckt voor Cornelis Willemsz Blaeu-Laken, Boeck-verkooper, woonende in S. Jans-Straet, in 't vergulde A.B.C. 1627.
colofon: T' AMSTELREDAM, Gedruckt by Paulus Aertsz van Ravesteyn. ANNO 1627
jaar: 1627
druk/uitgave:
Amsterdam: Aertsz van Ravesteyn, Paulus (druk)
Amsterdam: Blaeu-laken, Cornelis Willemsz (uitgave)
collatie: 4to oblong [15]*-2*4 A-Y4 Z2 177 [3] pp
muziek: met muzieknotatie (eenstemmig)
aantal liederen: 120
120 beschreven in de Liederenbank, waarvan 37 met muzieknotatie
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 2418 (p. 152-2)
gebruikt ex.: fotokopie van onbekend exemplaar, mogelijk Leiden UB: 1105 C 5 (niet KB/UBA/UBU/Londen BL)
beschikbaar: scan (objects.library.uu.nl)
scan (books.google.nl)
scan (gateway.proquest.com)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (13):
Amsterdam UB: O 06-1718:2
Amsterdam UB: OL-39
Brussel KB: WBS Fétis 2.302 A (RP)
Den Haag KB: 10 G 19
Den Haag KB: 12 L 5
Gent UB: BIB.BL.008389
Haarlem NHA Oude Boekerij: 86 A 18
Leiden UB: 1105 C 5
Londen BL:11556 bbb 66: 1
Londen BL:115566.b.1
Utrecht UB: Rar.Z oct 3013
Washington LC: 17008856
Wenen ÖNB: SH.Varia.74 MUS MAG
ex./kopie Meertens:
3978 14q Pegasus 1-2 (fotokopie)
3978 14 Pegasus-1 (Londen) (fotokopie)
3978 MFilm 17e Pegasus 1 en 2
NVA 23297-23333 [=afschriften]
commentaar: Ill. De in deze bundel vaak voorkomende schrijver A.P. Craen is een oom van Joost van den Vondel, zie art. J.F.M. Sterck. Enig bekende druk.

 
beschreven liederen uit deze bron (120)