Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Pers BLW1640

author:
Pers, D.P. (auteur)
title:                             BELLEROPHON, Of LUST tot WIJSHEIT: Door Sinne-Beelden leerlijck vertoont. Waer by zijn gevoeght De Vrolijcke Stemmen: Of, Stichtige en vermaecklijcke Liedekens en Dichten, genomen uyt de geoorlofde Vrolijckheyd, tot opweckinge der goede zeden. Waer by oock Urania of Hemelsangh, zijnde het tweede-deel van de Lust tot Wijsheyt, kan werden gevoeght. Van nieuws vermeerdert, en met de alderschoonste Voysen op Musijck-nooten gepast, en met Konst-platen geciert
address: t'AMSTELREDAM, Voor Dirck Pietersz: Boeckverkooper in de witte Persse, op 't Water, recht over de Koren-Marckt
colophon: t'Amsterdam, Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.
year: [1640-1648]
druk/uitgave:
Amsterdam: Pers, Dirck Pietersz. (uitgave)
Amsterdam: Ravesteyn, Nicolaes van (druk)
collation: 8o A-S8 [13] 240 [4]
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 114
114 entered in the Dutch Song Database, of which 51 with musical notation
type: print. liedboek. Stichtelijke liederen.
literature: HM, 123 (Pers-B 1640->1648) / Landwehr 1970
Scheurleer: 492 (p. 33-1)
copy used: Den Haag KB: 13 K 12
available: scan (gateway.proquest.com)
available: full text (DBNL.org)
copies (2):
Den Haag KB: 13 K 12:1 (ontbr. fB7; olim 793 L 11:1)
Den Haag KB: 7 B 2
copy/repro. Meertens:
3978 14q PersB (fotokopie)
Meertens Alg. Archief V.A. 264:35 [=fotokopie]
comment: Ill. Eerste druk 1614.
Onderhavige druk is de eerste druk van Bellerophon waarbij in de titel ook melding wordt gemaakt van de Urania, waarvan de eerste druk in 1640 verscheen. Bij beide exemplaren ontbreekt overigens dit tweede deel (bij ex. KB 13 K 12 is wel een andere druk van Bellerophon en de bijbehorende Urania ingebonden).
HM dateert op [1640-1648], KB op [ca. 1641].

 
songs in this source (114)


11 drukken:


Pers BLW1614Bellerophon of Lust tot [...]Amsterdam / Pers, [...] / 16143 books.google.nl
Pers BLW1635Bellerophon, Of Lust tot [...]Amsterdam / Pers, [...] / [1635 ca.]97
Pers BLW1638BELLEROPHON Of Lust tot [...]Amsterdam / Pers, [...] / 1638115 books.google.nl
Pers BLW1640BELLEROPHON, Of LUST tot [...]Amsterdam / Pers, [...] / [1640-1648]114DBNL.org gateway.proquest.com
Pers BLW1641BELLEROPHON, Of LUST tot [...]Amsterdam / Pietersz., D. / 1641124 books.google.nl
Pers BLW1648Bellerophon, Of Lust tot [...]Amsterdam / Pers], [...] / [1648]114 books.google.nl
Pers BLW1657Bellerophon, Of Lust tot [...]Amsterdam / Beaumont, [...] / 1657126 gateway.proquest.com
Pers BLW1662BELLEROPHON of LUST tot [...]Amsterdam / Beaumont, [...] / 1662 objects.library.uu.nl
Pers BLW1669BELLEROPHON, Of LUST tot [...]Amsterdam / Beaumont, [...] / 1669 objects.library.uu.nl
Pers BLW 1681Bellerophon, of lust tot [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1681114 objects.library.uu.nl
Pers BLW1695BELLEROPHON Of LUST tot [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1695126 www.archive.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.