Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Leeuw CP1649

author:
Leeuw, Cornelis de (auteur)
title:                             CHRISTELYCKE PLICHT-RYMEN Om te Singen of te Leesen
address: t'AMSTERDAM, Voor Cornelis de Leeuw. Musicijn en Boeck-vercooper op 't Water, over de KoornBeurs, in 't Musijck-boeck, Anno 1649.
year: 1649
druk/uitgave:
Amsterdam: Leeuw, Cornelis de (uitgave)
music: with musical notation
number of songs: 125
0 entered in the Dutch Song Database. 125 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek.
literature: Veldhorst 2008
copy used: Den Haag KB: 174 D 22
available: scan (search.proquest.com)
scan (search.proquest.com)
copy/repro. Meertens:
3978 14 Leeuw CP1649 (fotokopie)
NVA 25573-25697 [=afschriften]

 


2 drukken:


Leeuw CPR1648Christelijcke plicht-rymen, [...]Amsterdam / Leeuw, [...] / 1648125DBNL.org
Leeuw CP1649CHRISTELYCKE PLICHT-RYMEN Om [...]Amsterdam / Leeuw, [...] / 1649125 search.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.