Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Sluiter PL1661

auteur:
Sluiter, Willem (auteur)
titel:                             Psalmen, lof-sangen, ende geestelike liedekens, op lees- ende sangh-mate gerijmt
adres: Tot DEVENTER, Gedrukt by JAN COLOMP, Boek-drukker. ANNO 1661
jaar: 1661
druk/uitgave:
Deventer: Colomp, J. (drukker) (uitgave)
collatie: 4to 1 a-f4 A-2K4
muziek: met muzieknotatie (meerstemmig)
aantal liederen: 97
97 beschreven in de Liederenbank, waarvan 49 met muzieknotatie
type: druk. liedboek.
literatuur: Blokland 1965 / Heideman 2007 / HM, 193 (Sluiter-P 1661) / Schl, p. 68 / Stronks 1996 / Veldhorst 2009, p.35, 119, 149
Scheurleer: 1092 (p. 68-2)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 4 C 6
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
exemplaren (12):
Amsterdam UB: O 84-4
Amsterdam UB: Toonkunst 205-A-13
Amsterdam VUB: XH.05545
Den Haag KB: 4 C 6
Den Haag KB: 760 E 48
Deventer AB: BORG 154
Deventer AB: DI XVII 20
Eibergen Museum de Scheper
Leiden UB: 1053 H 49
Londen BL: 3436.i.26
Utrecht UB: 327 G 26
Utrecht UB: LB-MUZ: RAR GWn-6
ex./kopie Meertens:
3978 14 Sluiter PL (fotokopie)
NVA 26540-26592 [=afschriften]
commentaar: Vroegst bekende druk. Vanaf de druk 1701 werden er 9 liederen toegevoegd. Dit was de eerste liedbundel van de Eibergse protestantse dominee Willem Sluiter (1627-1673). Sluiteronderzoeker Blokland telt zeker 17 drukken van deze bundel. De meeste exemplaren zijn samengebonden met andere werken van Sluiter, onder de titel 'De werken van Sluyter'. Als jongste druk van deze bundel is een twaalfde druk uit 1861 bekend, maar de meeste drukken zijn ongenummerde drukken. De eerste druk verscheen in 1661 bij de Deventerste drukker Jan Colomp.
Sluiter scheef de liederen in zijn 'ledige uren' als stichtelijke reactie op de talloze wereldlijke liedbundels die gedrukt werden. Zo zegt hij in zijn inleiding: 'Vraeght ende soekt maaer eens in der Boeck-verkoopers winkels. Ik ben versekert, dat ghy tegen twee geestelike, wel thien wereltsche (opdat ik niet en segge beestelike) liedt-boecken sult vinden, waer in dikwijls niet een eenigh woort van den waren Godt ofte van Christe onsen Middelaer en Salighmaker gevonden wert.'
Aan het einde van de 17e eeuw moet Sluiters populariteit groot zijn geweest. Er ontstond een 'drukkersstrijd' tussen de drukkers Amsterdamse drukkers Schagen en Boeckholt over het uitgeven van de werken van Sluiter, zie hiervoor Blokland. Hierdoor verschenen verschillende uitgaven van de Psalmen ... bij beide drukkers. De druk van Schagen werd vermeerderd met negen liedjes in 1701, waardoor de bundel sinds die druk steeds 105 liederen telt.

 
beschreven liederen uit deze bron (97)


5 drukken:


Sluiter PL1661Psalmen, lof-sangen, ende [...]Deventer / Colomp, [...] / 166197DBNL.org gateway.proquest.com
Sluiter PL1685PSALMEN, LOFZANGEN ENDE [...]Amsterdam / Schagen, [...] / 1685 gateway.proquest.com
Sluiter PL1687PSALMEN, LOFSANGEN, Ende [...]Amsterdam / Boekholt, [...] / 1687 books.google.nl
Sluiter PL1739Psalmen, Lofsangen, ende [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1739105 books.google.nl
Sluiter PL1778PSALMEN, LOFSANGEN, ENDE [...]Amsterdam / Wessing [...] / 1778 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.