Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Theodotus GKL1638

auteurs:
Haefacker, Aeg. (auteur)
Theodotus, Salomon (pseudoniem) (auteur)
titel:                             HET PARADYS DER Gheestelycke en Kerckelycke LOF-SANGEN, Op de principaelste Feest-daghen des gheheelen Jaers. Gheplant door [...], Licentiaet in der H. Godheyt. Den vierden Druck, Verbetert en vermeerdert
adres: t' ANTWERPEN. By Hendrick Aertsens. 1638
jaar: 1638
druk/uitgave:
Antwerpen: Aertsens, Hendrik (uitgave)
druk: 4 vb. vm.
collatie: 12mo (...)8 A-2H12 2I4 A-B 12 [16]745 [7] 48 pp.
muziek: met muzieknotatie (eenstemmig)
aantal liederen: 251
271 beschreven in de Liederenbank, waarvan 129 met muzieknotatie
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek.
literatuur: Bonda 1996, 517 / HM, 115 (Theodotus 1638) / Huybens TCF, nr. 144d
Scheurleer: 667 (p. 42-2)
gebruikt ex.: Utrecht UB: Gregorius 62
beschikbaar: scan (objects.library.uu.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (6):
Amsterdam UB: OK 62-9294 (olim 2002 D 14)
Den Haag KB: 174 K 7 [incompl.: alleen de appendix]
Den Haag KB: 4 A 1
Groningen UB: uklu A 7543
Nijmegen UB
Utrecht UB: Gregorius 62
ex./kopie Meertens:
3978 14q Theodotus 1-3 (fotokopie)
3978 MFilm 17e Theodotus
commentaar: De eerste druk verscheen in 1621 te 's Hertogenbosch, twee qua zetsel verschillende vermeerderde en verbeterde 2e drukken in dezelfde plaats in 1627, een 3e druk in Antwerpen in 1631 (dezelfde druk (?) nogmaals verschenen in 1632) en dan onderhavige 4e druk in Antwerpen in 1638. Hierna verschenen nog vele herdrukken.
In deze vierde druk wordt in het register aangegeven welke liederen al in eerdere drukken waren opgenomen (zie 'Den Drucker spreect aen den Sangher ofte Leser', f***7v). Deze informatie is verwerkt in de liederenbank.

 
beschreven liederen uit deze bron (271)


11 drukken:


Theodotus GKL1621HET PARADYS der Geestelijcke [...]'s-Hertogenbosch / Scheffer, [...] / 1621185 c. ]
Theodotus GKL1627aHET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]'s-Hertogenbosch / Scheffer, J.J. / 1627185 gateway.proquest.com
Theodotus GKL1631HET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]Antwerpen / Cnobbaert, Jan / 1631
Theodotus GKL1632HET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]Antwerpen / Cnobbaert, Jan / 1632 books.google.nl
Theodotus GKL1638HET PARADYS DER Gheestelycke [...]Antwerpen / Aertsens, [...] / 1638251DBNL.org objects.library.uu.nl
Theodotus GKL1646HET PARADYS DER Gheestelycke [...]Antwerpen / Aertssens [...] / 1646265
Theodotus GKL1648HET PARADYS DER Geestelijcke [...]Antwerpen / Aertsens, H. / 1648256 books.google.nl
Theodotus GKL16xx[Het paradys der [...] [16xx] gateway.proquest.com
Theodotus GKL1653bHET PARADYS DER Geestelijcke [...]Antwerpen / Aertsens, H. / 1653 books.google.nl
Theodotus GKL1679HET PARADYS DER Geestelijcke [...]Amsterdam / Metelen, [...] / 1679267DBNL.org books.google.nl
Theodotus GKL1690HET PARADYS DER Geestelycke [...]Amsterdam / Stichter, J. / [1690 ca.]283 ca.] gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.