Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Ysermans TC1628

auteur:
Ysermans, Johan (auteur)
titel:                             TRIUMPHUS CUPIDINIS In-houdende veel schoon stichtighe en seer vermaeckelijcke Liedekens, en andere ghedichten, verciert met veel loffelijcke sententien als oock sommighe Epitalamien, Bruyloft-liedekens en andere Poëmata
adres: T'Antwerpen, byde Weduwe Jacob Mesens, op de Lombaerde veste, inden gulden Bybel. Anno 1628.
jaar: 1628
druk/uitgave:
Antwerpen: Mesens, wed. Jacob. (uitgave)
druk: 1e
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 59
59 beschreven in de Liederenbank, waarvan 25 met muzieknotatie
type: druk. liedboek.
literatuur: De Cooman & Meeus 2004 / De Wilde 2011, p61 e.v. / HM, 94 (Ysermans 1628) / Huybens TCF, nr. 163
Scheurleer: 2429 (p. 153-1)
gebruikt ex.: Leiden UB: 1197 H 4: 1-3
beschikbaar: scan (anet.ua.ac.be)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (12):
Amsterdam UB: OTM: OK 94-47
Antwerpen SB: C 16060:ex.1
Antwerpen SB: C 16060:ex.2 (titelpagina ontbreekt)
Brussel KB: CL 6694 A LP
Den Haag KB: 174 F 16
Den Haag KB: 7 E 2 (Incompl.: Approbatie, opgave van drukfouten etc. ontbreken)
Gent UB: Acc.033485
Gent UB: BL 6981
Leeuwarden Tresoar: Wb 108
Leiden UB: 1197 H 4: 1-3
Londen BL: HMNTS 11555.a.45
Parijs BN: YI-1636
ex./kopie Meertens:
3978 FK Ysermans 1628 (fotokopie)
NVA 24217-24235 [=afschriften]
commentaar: Bibliografische eenheid met twee andere lieddeeltjes met eigen titelpagina:
- p177: ENCOMIUM MATRIMONII In-houdende een Bruy-loft Spel, Epithalamien ende sommighe Liedekens
- p281: NEDERLANTSCHE POEMATA. In-houdende sommighe Sonetten, Liedekens, Graf-dichten ende andere
Jan Ysermans (ca. 1590-na1631) was kleermaker en factor van de Antwerpse rederijkerskamer De Olijftak. (De Wilde 2011)

 
beschreven liederen uit deze bron (59)