Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

HaZomerbloempjes1646

authors:
Haen, Claes Albertsz. (samensteller)
Ooijevaer, G. (co-auteur)
title:                             Haerlemsche Somer-Bloempjes tweede offer, Aen de Vreught-lievende Nymphjes/ Bequaem om een Krans aerdiglick te vlechten op 't Hooft van haer en haer beminde Ghepluckt uyt het vorige Bloem-hoff
address: Gedruckt voor Claes Albertsen Haen, Boeckverkooper voor aen in de Coningh-straet. 1646
colophon: Te HAERLEM, Gedruckt by Isaac van Wesbusch, boeckdrucker / woonende inde korte Zijl-straet, Anno 1646
year: 1646
druk/uitgave:
Haarlem: Wesbusch, I. van (druk)
Haarlem: Haen, Claes Albertsz. (uitgave)
collation: 16mo oblong A-Q80 [10] 238 [6] pp
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 84
84 entered in the Dutch Song Database, of which 16 with musical notation
type: print. liedboek. O.m. amoureuze liederen.
literature: Grijp 1992b / HM, 140 (Somerbloempjes 1646) / Porteman 2008, p. 416 / Veldhorst 1999 / Veldhorst 2009
Scheurleer: 2601 (p. 164-2)
copy used: Den Haag KB: 9 E 8:3
available: scan (search.proquest.com)
scan (search.proquest.com)
available: full text (DBNL.org)
copy/repro. Meertens:
3978 14q Zomerbloempjes (fotokopie)
comment: Ill. Vroegst bekende druk.

 
songs in this source (84)


2 drukken:


HaZomerbloempjes1646Haerlemsche Somer-Bloempjes [...]Haarlem / Wesbusch, [...] / 164684DBNL.org search.proquest.com
HaZomerbloempjes1651Haerlemsche Somer-Bloempjes, [...]Haarlem / Haen, [...] / 1651[60+?]
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.