Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Janssens NDGL1605

author:
Janssens van Roosendael, Nicolaes (auteur)
title:                             Een nieu Devoot Geestelijck Lietboeck. Inhoudende vele schoone Leysliedekens, ende Nieuwe-Jaren, Gheestelijcke Liedekens ende soete hemelsche Lof-sanghen, met eenighe Gheestelijcke refereynen. Ghemaeckt met groote neerstciheyt door [...], Koster der Kercken van Roosendael. Desen lesten druck is van nieus oversien ende grootelijcx vermeerdert
address: T'HANTWERPEN. By Gheleyn Janssens, inde Camerstrate, inden wakenden Haen. 1605.
year: 1605
druk/uitgave:
Antwerpen: Janssens, Gheleyn (uitgave)
print: vb. vm.
music: without musical notation
number of songs: 73
73 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
literature: BB, J. 8 / Huybens TCF, nr. 72b
Scheurleer: 379 (p. 26-1)
copy used: Gent UB: Acc. 9110
available: scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (2):
Amsterdam UB: Muz. 140
Gent UB: Acc. 9110 (ontbr. p113-114)
copy/repro. Meertens:
3978 14 Janssens NDGL 1605 (fotokopie)
3978 MFilm 17e Janssens van Roosendael
comment: Approbatie d.d. 20 augustus 1594.
Bibliotheca Belgica J. 22, Scheurleer p026-1 (nr. 378), etc. noemen ook een oudere druk uit 1594, o.b.v. 'Cat. v. d. Lip, 1785 no. 1983'. Een exemplaar hiervan is niet teruggevonden.

 
songs in this source (73)


10 drukken:


Janssens NDGL1605Een nieu Devoot Geestelijck [...]Antwerpen / Janssens, [...] / 160573DBNL.org books.google.nl
Janssens NDGL1616Een nieu Devoot Geestelick [...]Antwerpen / Janssens, [...] / 161685 books.google.nl
Janssens NDGL1618Een nieu Devoot Geestelijck [...]Antwerpen / Janssens, [...] / 161885 bijzonderecollecties.ubn.ru.nl
Janssens NDGL1619Een nieu Devoot Geestelick [...]Antwerpen / Janssens, [...] / 161986 books.google.nl
Janssens NDGL1637Een nieuw' Devoot Geestelijck [...]Antwerpen / Verdussen, J. / 163786 books.google.nl
Janssens NDGL1672Een nieuw devoot Gheestelijck [...]Antwerpen / Sleghers, [...] / 167286 books.google.nl
Janssens NDGL1695Een nieuw devoot Geestelijck [...]Antwerpen / Verdussen [...] / [1695-1717][89]
Janssens NDGL1699EEN NIEUW DEVOOT GEESTELYK [...]Duinkerken / Ursel, [...] / 169985 books.google.nl
Janssens NDGL174xEen nieuw Devoot Geesteliyk [...]Antwerpen / Thieullie [...] / [174x]86 books.google.nl
Janssens NDGL1775Een nieuw devoot Geestelyck [...]Antwerpen / Rymers, [...] / [1767-1792]85 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.