Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

BrandtsBuys GZL1875

author:
Brandts Buys, Marius A. (samensteller)
title:                             Gezelschapsliederen Oud en Nieuw
address: TE LEIDEN, BIJ A.W. SIJTHOFF
year: [1875]
druk/uitgave:
Leiden: Sijthoff, A.W. (uitgave)
collation: VIII (160) pagina's
music: with musical notation
number of songs: 112
112 entered in the Dutch Song Database, of which 109 with musical notation
type: print. liedboek. volksliedverzameling
copy used: Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: A 44
available: scan (geheugen.delpher.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (2):
Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: A 44
Deventer SAB: Dv Muz 111
copy/repro. Meertens:
3978 Gesloten Kast: A 44
comment: Datering: na 1874; dit jaartal wordt genoemd op [p95]. Bovendien wordt verwezen naar Van Vlotens Baker- en kinderrijmen, 1874-3.

 
songs in this source (112)


2 drukken:


BrandtsBuys GZL1875Gezelschapsliederen Oud en NieuwLeiden / Sijthoff, A.W. / [1875]112DBNL.orggeheugenvannederland.nl
BrandtsBuys LNV1875Liedjes van en voor [...]Leiden / Sijthoff, A.W. / 1875
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.