Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

GoNachtegaal(1)1740

title:                             Den Dubbelden en vermeerderden Goese Nachtegaal. Verciert met alderhande Liedekens, soo Nieuwe als Oude, behelsende verscheyde Vryagien, van Minnaars en Minnaressen. [...] Het eerste deel. Den laatsten druck.
address: t'AMSTERDAM, By ISAAK vander PUTTE, Boeckverkooper op't Water, in de Loots-Man.
colophon: t'AMSTERDAM, Gedruckt by ABRAHAM vander PUTTE, op 't Water in de Loots-Man.
year: [1732-1748]
druk/uitgave:
Amsterdam: Putte, Abraham van der (druk)
Amsterdam: Putte, Isaak van der (uitgave)
collation: 8o A-E8 F4 87 (1) pp, deel 2: A4 B-D8 55 (1) pagina's.
music: without musical notation
number of songs: 37
37 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. liefdesliederen, minneklachten, historische liedjes (Goes, Zuid-Beveland).
copy used: Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: B 13 (1)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (1):
Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: B 13 (1)
copy/repro. Meertens:
3978 Gesloten Kast: B 13-1a
comment: Ill. Vroegst bekende druk. Twee delen (zie GoNachtegaal(2)1740). Ex. Meertens is ws. een unicum.
Het liedboek moet na 1711 zijn gedrukt (op basis van lied in deel II, p. 12.). De actieve drukkersjaren van Isaak van der Putte lopen van 1711-1748, die van Abraham van der Putte van 1732-1760. Het liedboek kan op grond hiervan gedateerd worden tussen 1732 en 1748.

 
songs in this source (37)


3 drukken:


GoNachtegaal(1)1740Den Dubbelden en [...]Amsterdam / Putte, [...] / [1732-1748]37DBNL.org
GoNachtegaal(1)1805DEN DUBBELDEN EN VERMEERDERDE [...]Amsterdam / Koene, S. en W. / [1805 ca.]38 books.google.nl
GoNachtegaal(1)1870DUBBELE Goessche Nachtegaal. [...]Goes / Jonge, S.J., de / [1870 ca.]38
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.