Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Meibloem1734

title:                             De Mey-Blom, Of de Zomer-Spruyt. Te zamen gebonden met veelderhande Gezangen, en vermakelijke Melodijen, dienende op Bruyloften, Maeltijden, Vrolijke Gezelschappen en diergelijke. Zijnde de Nieuwste en aangenaamste Liederen die hedendaags gezongen worden. Alle op Nieuwe en zoete Voysen. Nooyt voor dezen zoo Gedrukt.
address: t'AMSTERDAM, By ISAAK vander PUTTE, op het Water in de Lootsman
year: [1721-1748 ca.]
druk/uitgave:
Amsterdam: Putte, Isaak van der (uitgave)
collation: 8o: A-F 8 92 (4) pagina's.
music: without musical notation
number of songs: 48
53 entered in the Dutch Song Database
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek. Wereldlijk liedboekje met o.a. verhalende liederen, drinkliederen en herdersliedjes, waarvan enkele erotisch getint. Bijzonder is lied 47 (p89) over een toverpop te Zaandam.
copy used: Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: B 15 (2)
available: full text (DBNL.org)
copies (1):
Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: B 15 (2)
copy/repro. Meertens:
3978 Gesloten Kast: B 15 (2)
comment: Ill. Niet in Scheurleer. Datering o.g.v. drukker.

 
songs in this source (53)


2 drukken:


Meibloem1734De Mey-Blom, Of de [...]Amsterdam / Putte, [...] / [1721-1748 ca.]48DBNL.org
Meibloem1762DE MEY-BLOM OF DE [...]Amsterdam / Kannewet, [...] / 176248 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.