Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

BoekPG1775

titel:                             Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; [...] In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen,
adres: t' AMSTERDAM, By H. BRANDT, D. ONDER DE LINDEN, P. SCHOUTTEN, de Wed. O. VAN GRAFHORST, J. DE GROOT, en Compagnie. 1775
jaar: 1775
druk/uitgave:
Amsterdam: Brandt, H., D. onder de Linden, P. Schouten, weduwe O. van Grafhorst en J. de Groot en Cie. (uitgave)
collatie: 12mo pi2 A-K12 L10 2A-C12 2D6 2[E]1,2 [264] pp.
muziek: met muzieknotatie (eenstemmig)
aantal liederen: 162
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek. Psalmen, gezangen en de Heidelbergse Cathechismus.
literatuur: Bakker 2010 / De Bruijn 1991 / Hasper 1976 / Luth 1986 / Schl, p. 116
Scheurleer: 1909 (p. 116-1)
exemplaren (2):
Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: C 5 (3)
Utrecht UB: Gunning 37 E 44:2
ex./kopie Meertens:
3978 Gesloten Kast: C 5 (3)
commentaar: Deze psalmenbundel was de 'officiële' opvolger van de psalmenbundel van Datheen, die tot dan toe in de kerken werd gebruikt. Die bundel voldeed al enige tijd niet meer. Een nationale commissie van predikanten stelde hierom in 1773 'Het Boek der Psalmen...' samen met een selectie uit de psalmberijmingen van Johannes Eusebius Voet, Hendrik Ghysen en het kunstgenootschap Laus Deo Salus Populo. Dit is een latere uitgave, de eerste druk in 1773 bevatte nog geen muziek. Het Boek der Psalmen bleef tot 1968 in gebruik in de kerken.

 


8 drukken:


BoekPG1773HET BOEK DER PSALMEN, NEVENS [...]Den Haag / Scheltus, I] / [1773]162
BoekPG1774Het boek der psalmen, nevens [...]Haarlem / Enschede, [...] / 1774162DBNL.org
BoekPG17XXHet Boek der Psalmen nevens [...] [1773, na]
BoekPG1775Het Boek der Psalmen, nevens [...]Amsterdam / Brandt, [...] / 1775162
BoekPG1799HET BOEK DER PSALMEN NEVENS [...]Amsterdam / Allart, [...] / 1799 books.google.nl
BoekPG1821HET BOEK DER PSALMEN NEVENS [...]Haarlem / Enschedé [...] / 1821 books.google.nl
BoekPG1851HET BOEK DER PSALMEN NEVENS [...]Dordrecht / Blussé [...] / 1851 books.google.nl
BoekPG1881HET BOEK DER PSALMEN, NEVENS [...] Nederland [...] / 1881162
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.