Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

RijperLb1693

titel:                             Het Ryper Liedt Boecxken/ Inhoudende Veel Schriftuerlijcke Liedekens/ by verscheyden Autheuren gemaeckt/ ende nu tot stichtinge van een yegelijck t'samen gestelt [...] zijn tot ten Ooghst.
adres: TOT SAERDAM, By de weduwe van Willem Willemsz. Boeckverkoopster by den Dam, 1693
colofon: Tot SAERDAM, By de Weduwe Willim Willemsz. Boeckverkoopster by den Dam.
jaar: 1693
druk/uitgave:
Zaandam: Willemsz, weduwe Willem (uitgave)
collatie: 12mo A-2F8 460 [14] pp.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 183
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek. Dopers liedboek.
literatuur: Grijp 1992b / Porteman 2008, p. 471 / Visser 1992
Scheurleer: 708 (p. 45-1)
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (gateway.proquest.com)
scan (socrates.leidenuniv.nl:443)
exemplaren (6):
Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: C 56 (1)
Amsterdam UB: Muz. 52:1
Amsterdam UB: OK 65-73:1
Den Haag KB: 7 C 8:1
Den Haag KB: 789 J 22
Leiden UB: BKNOOG 379:1
ex./kopie Meertens:
3978 Gesloten Kast: C 56 (1)
commentaar: De liederen uit dit boekje zijn ontstaan in een de Rijpse jongerenkring die zich de 'Jonghe of Groene Spruyten' noemde. De liederen zijn dan ook gericht op de jeugd van de Rijp. Eerste druk verscheen in 1624.

 


7 drukken:


RijperLb1624Het Rijper Lietboecxken [...]Amsterdam / Otsz., B. / 1624114DBNL.org books.google.nl
RijperLb1636-37HET RYPER Liedtboecxken, [...]De Rijp / Jacobsz, Claes / 1636-1637182DBNL.org gateway.proquest.com
RijperLb1657Het Rijper liedt-boecxken, [...]Alkmaar / Boerman, R.J. / 1657184 books.google.nl
Rijper Lb1664HET RYPER Liedtboecxken, [...]Alkmaar / Moerbeeck [...] / 1664 gateway.proquest.com
RijperLb1669HET RYPER Liedt Boecxken, [...]Zaandam / Willemsz. [...] / 1669-1670148+ gateway.proquest.com
RijperLb1693Het Ryper Liedt Boecxken/ [...]Zaandam / Willemsz, [...] / 1693183 gateway.proquest.com
VERWIJZINGHET RYPER LIEDBOEKJE, [...] 1716 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.