Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

AmVreugdestr(1)1654

title:                             Amsterdamsche Vreughde-Stroom, Bestaande In zoete, vrolijcke ende aengename nieuwe Deuntjes ende seer aerdige toontjes, gevloeyt uyt het breyn van verscheydene Min-lievende Gheesten. Noyt voor desen meer in 't licht ghesien. EERSTE DEEL
address: t'Amsterdam, Voor Jacob Vinckel, Boeckverkooper woont inde langhe Brugh-steegh, inde History-Schrijver 1654
colophon: t'AMSTERDAM, Gedruckt by THOMAS FONTEYN, Boeckdrukker op de Voor-zijds Burghwal, by de Deventer Houtmarckt, inde ghekroonde Druckery, 1654
year: 1654
druk/uitgave:
Amsterdam: Vinckel, J (uitgave)
collation: 16mo oblong A-S 8 279 [8] pp.
music: with musical notation
number of songs: 101
0 entered in the Dutch Song Database. 101 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek. Amsterdams liedboekje. Eerste deel.
Scheurleer: 2645 (p. 168-1)
copy used: Amsterdam UB: MUZ. 344-345
available: scan (books.google.nl)
copies (2):
Amsterdam UB: MUZ. 344
Den Haag KB: 1 E 41
comment: De STCN beschrijft de twee delen samen.

 


4 drukken:


AmVreugdestr(1)1654Amsterdamsche [...]Amsterdam / Vinckel, J / 1654101 books.google.nl
AmVreugdestr(1)1654bAmsterdamsche [...]Amsterdam / Stichter, C.J. / 1654 books.google.nl
AmVreugdestr(1)1655Amsterdamsche [...]Amsterdam / Stichter, [...] / 1655101DBNL.org
AmVreugdestr(1)1656Amsterdamsche [...]Amsterdam / Wees, [...] / 1656 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.