Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Clock Lb1625

author:
Clock, Leendert (auteur)
title:                             Het groote liede-boeck van L.C. Inhoudende veelderhande schriftuyrlijcke liedekens ... Midtsgaders het tweede liedeboecxken ... Mitsgaders noch ses uyt het cleyn liede-boeck van L.C. Item veerthien van andere verscheydene personen.]
address: Tot Leeuwarden, men vintse te coop by Dirc Albertsz. Boeckvercooper in de Klock-straet, in de vergulden Bybel. Anno 1625
year: 1625
druk/uitgave:
Leeuwarden: Albertsz., D (uitgave)
collation: 8vo A-LLL8 z.p
music: without musical notation
number of songs: 436
436 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
literature: Visser 1988b, p11
Scheurleer: 363 (p. 25-1)
copy used: Amsterdam UB: OK 65-66
available: scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (4):
Amsterdam UB: OK 65-66
Den Haag KB: 1121 F 56
Leeuwarden Tresoar: 1335 Gdg
Leiden UB: 1196 E 4

 
songs in this source (436)


4 drukken:


Clock VhSNL1593Veelderhande Schriftuerlijcke [...]Utrecht / Wyliks, R. / 1593168
Clock VhSNL1598Veelderhande Schriftuerlicke [...]Haarlem / Rooman, Gillis / 1598253DBNL.org books.google.nl
Clock Lb1604Het groote liede-boeck van [...]Haarlem / 1604 books.google.nl
Clock Lb1625Het groote liede-boeck van [...]Leeuwarden / Albertsz., D / 1625436DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.