Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Dansschool1780a

title:                             HET NIEUW VERMAKELYKE DANS SCHOOL. Waar in Gedanst, Gezongen en Gespeeld werd de Aangenaamste Menuetten, Contre Danssen, Herders-, Drink-, Minne- en Bruylofts-Gezangen, meest Liederen, die Heedendaegs Gezongen werden. Vermeerdert met Nieuwe Liederen. De derde Druk
address: Te AMSTERDAM, By d' Erve HENDRIK vander PUTTE, Boek- en- Papier-Verkoopers op 't Water in de Lootsman, 1780.
year: 1780
druk/uitgave:
Amsterdam: Putte, Erve Hendrik van der (uitgave)
print: 3
music: without musical notation
number of songs: 41
1 entered in the Dutch Song Database. 40 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek.
Scheurleer: 3512 (p. 226-2)
copy used: Den Haag KB: 5 C 60
copies (1):
Den Haag KB: 5 C 60
copy/repro. Meertens:
zie: 3978 FK Dansschool [dossier] (fotokopie)
comment: Liederen in deze editie gelijk aan die in de ed. 1779 (Dansschool1779).

 
songs in this source (1)


9 drukken:


Dansschool1779HET NIEU[W] VERMAKELY[KE] [...]Amsterdam / Putte, [...] / 177941
Dansschool1780aHET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Putte, [...] / 178041
Dansschool1780bHET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Koene, B. / 178042 books.google.nl
Dansschool1780c[HET NIEUW VERMAKELYKE DANS SCHOOL][Amsterdam?] / [Koene, B.?] / [1780 ca.?] hdl.handle.net
Dansschool1781HET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Koene, B. / [1781-1782]42 books.google.nl
Dansschool1782HET NIEUW VERMAAKELYKE [...]Amsterdam / Putte, [...] / 178240 books.google.nl
Dansschool1794HET NIEUW VERMAAKELYKE [...]Amsterdam / Putte, [...] / 179441 books.google.nl
Dansschool1805HET NIEUW VERMAKELYK [...]Amsterdam / Koene, S. en W. / [1805 ca.]40 books.google.nl
Dansschool180xHET NIEUW VERMAKELYKE [...]Rotterdam / Scheffers [...] / [1806+]41
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.