Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Cranenburgh 3VL1643

auteurs:
Cranenburgh, H. Frederick Reyniersz. van (auteur)
Costerus, Franciscus (co-auteur)
titel:                             Drie Vraegh-liedekens van sommighe Catholijcke personen dickwils uytghegeven aen alle Ghereformeerde ofte andere nieuwe predicanten. [...] Met noch eenighe andere niewe liedekens en Letanien [...]
adres: t'ANTWERPEN By Guilliam Lesteens, Boeck-vercooper inde hoogh-straet, inde vergulden Pelicaen/ Anno 1643
jaar: 1643
druk/uitgave:
Antwerpen: Lesteens, Guilliam (uitgave)
collatie: 8o A-E8 [40] pp
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 36
36 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek. Bevat ook enige psalmen en psalmberijmingen
literatuur: Buitendijk 1942 / Huybens TCF, nr. 31
Scheurleer: 867 (p. 55-1)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 174 C 33
ex./kopie Meertens:
3978 14 Cranenburgh 3VL1634 (fotokopie)
commentaar: 16 van de 36 liedjes in dit werk zijn ondertekend met de spreuk Semper Certamen (Huybens TCF).
Dit anti-protestantse liedboekje werd waarschijnlijk voor het eerst uitgegeven in 1608 onder de titel Predicanten Latein. Een 'antwoord' op de 'drie vraegh-liedekens' verscheen in de vorm van een Calvinistisch verweerschrift van Hieronumus Vogellius: Grondelijcke ende bescheydelijcke Antwoorde op drie Papisten Vraech-Liedekens aen den Ghereformeerden ghesonden, die onlangs uyt het Hoochduydtsche in het Nederduytsche zijn overgheset, door den Rhijm verciert, ende in druck uytghegheven, Door Heer Frederick Reynaerts van Cranenburch. Ghestelt door H.V. eenen van den Aldergheringsten Predicanten der Ghereformeerde Kercke. Ghedruct tot Enchuysen. By Jacob Lenaertsz Meyn, Boeckvercooper op de nieuwe Straet, int vergulden Schrijfboeck. Anno. 1614 (Buitendijk 1942).

 
beschreven liederen uit deze bron (36)