Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

GLB1616a

author:
Deught wint [naamspreuk] (auteur)
title:                             Een Geestelijck Liedt-Boecxken, inhoudende nieuwe Liedekens, nu anderwerf ghedruckt, verbetert ende vermeerdert met eenighe nieuwe Leysenen, nae ghelegentheyt der Hooghtijden. Psalm. 49. vers. 14. Offert den Heere dat Sacrificie des lofs, ende betaelt den allerhooghsten u beloften. [Illustratie] Psalm 134.I. Looft den Heere, want de Heere is goet: Singhet lof sijnen name, want hy is soet.
colophon: Ghedruckt tot Loven, by Jan Maes. Anno 1616.
year: 1616
druk/uitgave:
Leuven: Maes, Jan [I] (uitgave)
print: nu anderwerf ghedruckt, verbetert ende vermeerdert [2]
collation: 8°: A-K8 L3
music: without musical notation
number of songs: 81
54 entered in the Dutch Song Database. 27 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek. Geestelijk liedboek. De laatste negen liederen zijn kerst- en nieuwjaarsliederen.
literature: Demarré 1962, dl II, p 243-251 / Huybens 1976 / Huybens TCF, nr. 52c1 / STCV
Scheurleer: 552 (p. 36-2)
copy used: Leuven UB Theologie: P 245.393 SCHO 1618:4
available: scan (objects.library.uu.nl)
scan (bijzonderecollecties.ubn.ru.nl)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (5):
Brussel KB: II 25969 A LP
Den Haag KB: 174 C 29
Leuven UB Theologie: P 245.393 SCHO 1618:4
Nijmegen UB: 20 c 186 nr. 4
Utrecht UB: 212 H 2
copy/repro. Meertens:
3978 14 GLB1616 (fotokopie)
comment: Alleen het voorwerk en het laatste lied uit deze liedbundel zijn gesigneerd met de naamspreuk 'Deught wint'. Approbatie. Is qua inhoud anders dan een NIEUW Geestelijk liedboekje. Volgens Demarre is laatstgenoemde een clandestiene druk die verspreid werd in de Noordelijke Nederlanden. Deze heeft dan ook geen kerkelijke goedkeuring, itt tot GLB, die ook een groot aantal meer liederen bevat

 
songs in this source (54)


4 drukken:


GLB1603Een Gheestelijck Liedt [...] [1603]29
GLB1606[Een Gheestelijck Liedt [...]Leuven / Maes, Jan [I] / 160681
GLB1616aEen Geestelijck [...]Leuven / Maes, Jan [I] / 161681DBNL.org objects.library.uu.nl
GLB1616b[Een Geestelijck [...]Leuven / Maes, Jan [I] / 161681 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.