Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Holtrop GV1806

auteur:
Holtrop, W. (auteur)
titel:                             GEZANGBOEK VOOR VRIJMETSELAAREN
adres: AMSTERDAM bij J.S. Van Esveldt Holtrop, 1806
jaar: 1806
druk/uitgave:
Amsterdam: Esveldt-Holtrop, J.S. van (uitgave)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 200
203 beschreven in de Liederenbank
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek. Vrijmetselaarsliederen.
literatuur: Davies 2005
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (2):
Gent UB:BIB.ACC. 9939
München BSB: 432n
ex./kopie Meertens:
3978 8.8 c 19e Gezangboek
commentaar: Het "Gezangboek voor Vrijmetselaren" is het product van een groeiende onvrede over de passieve houding van de orde ten tijde van grote sociale en intellectuele veranderingen. Willem Holtrop wilde met deze verzameling een standaardwerk uitgeven waardoor alle Nederlandse vrijmetselaren dezelfde liederen zouden zingen. Tot dan toe gold "La Lire Maçonne" als standaardwerk voor vrijmetselaarsliederen. Holtrop kocht speciaal de rechten van dit grotendeels Franstalige werk op zodat het uit de omloop zou geraken en vervangen zou worden door zijn eigen verzameling (waarin echter een groot aantal van de reeds bekende liederen zijn opgenomen). Hij schreef alle Nederlandse loges aan om teksten te vragen voor het nieuwe project. Hoewel de teksten anoniem zijn gepubliceerd, spreekt Holtrop in het voorwoord zijn speciale dank uit aan [Johannes] Kinker en [Petronella] Moens. Het boek heeft echter nooit de status gekregen die Holtrop op het oog had, mede door het ontbreken van muzieknotatie. Van het voornemen deze apart te publiceren, is voor zover bekend niets gekomen.

 
beschreven liederen uit deze bron (203)