Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Wouwe GM1708

author:
Wouwe, Elis. van] (auteur)
title:                             HET GHEESTELYCK MAEGHDEN-TUYLTJEN TOE-GEEYGENT Aen alle Godt-soeckende Maeghden. Inhoudende vele Geestelijcke Gesangen GEMAECKT Door E.V.W. de Wereldt om Godt verlaeten.
address: t'ANTWERPEN, By de Weduwe van Coenrard Pannes, in de Koepoortstraet, in de Vergulde Sonne, 1708
year: 1708
druk/uitgave:
Antwerpen: Pannes, Wed. Coenraed (uitgave)
collation: 16mo oblong *8 A-O8 P4 [16] 229, [3]pp
music: without musical notation
number of songs: 100
100 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Christelijke liederen gericht aan ongetrouwde vrouwen, waarschijnlijk bedoeld om te zingen onder het handwerk.
Scheurleer: 1540 (p. 94-2)
copy used: Amsterdam UB: Muz. 49 ?
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
copies (8):
Amsterdam UB: Muz. 49
Antwerpen SB: C 41249
Antwerpen UB: RG 3115 D 6
Den Haag KB: 174 H 8
Den Haag KB: 7 E 30
Gent UB: BL 5622
Gent UB: BL 6999:1
Londen BL: 11557.df.10
comment: Approbatie: Antwerpen 3-9-1708.

 
songs in this source (100)


4 drukken:


Wouwe GM1708HET GHEESTELYCK [...]Antwerpen / Pannes, [...] / 1708100DBNL.org books.google.nl
Wouwe GM1716HET GEESTELYCK [...]Antwerpen / Thieullie [...] / 1716103 books.google.nl
Wouwe GM1722HET GEESTELYCK [...]Antwerpen / Thieullie [...] / 1722104 books.google.nl
Wouwe GM1743HET GEESTELYCK [...]Antwerpen / Thieullie [...] / 1743104 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.