Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

GNachtegaal1634

auteur:
[Maillart, Petrus] (auteur?)
titel:                             Den Gheestelijcken NACHTEGAEL. Inhoudende Geestlijcke Lof-sangen op alle de Feest-dagen van den gheheelen Jare. Midtsgaders de lof-sangen vande notabelste H.H. Maechden, met meer andere Gheestelijcke Liedekens gestelt op twee Partijen Superius ende Bassus, om bequamelijcken gesongen ende gespeelt te werden.
adres: t' ANTWERPEN, By Jan Cnobbert. Anno 1634.
jaar: 1634
druk/uitgave:
Antwerpen: Cnobbert, Jan (uitgave)
muziek: met muzieknotatie (meerstemmig)
aantal liederen: 178
185 beschreven in de Liederenbank, waarvan 158 met muzieknotatie
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek. 178 geestelijke liederen, waarvan 158 op een genoteerde melodie, tweestemmig: voor superius en bassus.
literatuur: Helmer 1966 (editie) / HM, 108 (Nachtegael 1634 (onderdeel van)) / Huybens TCF, nr. 91 / Schl, p.51
Scheurleer: 807 (p. 51-2)
gebruikt ex.: Brussel KB: CL. 6624 LP
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (8):
Amsterdam UB: Toonkunst 207 H 1
Antwerpen EHC: F 202897 (f. G7-8 en H1 ontbr.)
Brussel KB: CL. 6624 LP
Den Haag KB: 7 D 21
Den Haag KB: 943 C 27
Gent UB: BIB.BL.008392
Maastricht CC: Kluis SB 6100 K 71 (olim CB 130 E 25 )
Nijmegen UB: OD 70 d 55 ( ontbr. p.97-112 (wel in fotokopie aanw.))
ex./kopie Meertens:
3978 14 GNachtegaal(1-3) 1634 [incompleet] (fotokopie)
NVA 25185-25334 [=afschriften]
commentaar: Door W.J.C. Buitendijk in zijn proefschrift "Het Calvinisme" toegeschreven aan Petrus Maillart (1585-1640).
Bestaande uit 3 delen.

 
beschreven liederen uit deze bron (185)