Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

HNachtegaaltje1633

title:                             HOLLANDS NACHTEGAELTIEN verryct met een nieu twede deel genaemd Hollands en Seeus nachtegaels samengesang
address: t'AMSTELREDAM Voor Jacob Pietersz. Wachter, Boeckverkooper, woonende op den Dam, inde Wachter ANNO 1633
year: 1633
druk/uitgave:
Amsterdam: Wachter, Jacob Pietersz.
print: [2]
collation: 16mo A-Y8
music: without musical notation
number of songs: 145
145 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
literature: COLL: Literaire canon van het Nederlandse lied, Spies 2000 / COLL: Literaire canon van het Nederlandse lied, Wolthuis 1920
Scheurleer: 2480 (p. 157-1)
copy used: Amsterdam UB: Muz 348
available: scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (3):
Amsterdam UB: Muz 348 (titelpagina ontbreekt)
Den Haag KB: 9 E 4:1,2 (incompl.: ontbr. deel 1: p79-82, p117-124 en p179-180, bindfout p95-96 tussen p112-113; deel 2: ontbr. p49-64, p75-80)
Londen BL: 11556.aa.8
copy/repro. Meertens:
3978 FK HNachtegaaltje 1633 (fotokopie)
comment: Ill. 2 delen. Het tweede deel is Hollands en Seeus nachtegaels samensang. (HZNachtegaal1633).
In de opdracht aan 'jonstige sangers' wordt een eerdere editie van dit liedboekje genoemd, in drie delen. Die drie delen zijn samengevoegd in deze [tweede] editie. Ook zijn sommige 'seer slechte als slordighe' liedjes vervangen door nieuwe, en is een aanhangsel met liederen toegevoegd, 'geintituleert Hollantsche en Zeeuwsche Nachtegalen, t'samen-ghesangh verrijckt met vele nieuwe Liedekens, de noyt voor desen in druck en zijn geweest, als mede alle de Liedekens voor desen inde Zeeuwsche Nachtegael uytghegheven, die met de Hollantsche door een ghemengelt zijn'. Deze opdracht is ondertekend 'In Amsterdam den 3 Januarij Anno 1633'.

 
songs in this source (145)