Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

HNachtegaaltje1633

titel:                             HOLLANDS NACHTEGAELTIEN verryct met een nieu twede deel genaemd Hollands en Seeus nachtegaels samengesang
adres: t'AMSTELREDAM Voor Jacob Pietersz. Wachter, Boeckverkooper, woonende op den Dam, inde Wachter ANNO 1633
jaar: 1633
druk/uitgave:
Amsterdam: Wachter, Jacob Pietersz.
druk: [2]
collatie: 16mo A-Y8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 145
145 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek.
literatuur: Spies 2000, 62-63 / Wolthuis 1920, [met editie van 2 liederen van Starter]
Scheurleer: 2480 (p. 157-1)
gebruikt ex.: Amsterdam UB: Muz 348
beschikbaar: scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (3):
Amsterdam UB: Muz 348 (titelpagina ontbreekt)
Den Haag KB: 9 E 4:1,2 (incompl.: ontbr. deel 1: p79-82, p117-124 en p179-180, bindfout p95-96 tussen p112-113; deel 2: ontbr. p49-64, p75-80)
Londen BL: 11556.aa.8
ex./kopie Meertens:
3978 FK HNachtegaaltje 1633 (fotokopie)
commentaar: Ill. 2 delen. Het tweede deel is Hollands en Seeus nachtegaels samensang. (HZNachtegaal1633).
In de opdracht aan 'jonstige sangers' wordt een eerdere editie van dit liedboekje genoemd, in drie delen. Die drie delen zijn samengevoegd in deze [tweede] editie. Ook zijn sommige 'seer slechte als slordighe' liedjes vervangen door nieuwe, en is een aanhangsel met liederen toegevoegd, 'geintituleert Hollantsche en Zeeuwsche Nachtegalen, t'samen-ghesangh verrijckt met vele nieuwe Liedekens, de noyt voor desen in druck en zijn geweest, als mede alle de Liedekens voor desen inde Zeeuwsche Nachtegael uytghegheven, die met de Hollantsche door een ghemengelt zijn'. Deze opdracht is ondertekend 'In Amsterdam den 3 Januarij Anno 1633'.

 
beschreven liederen uit deze bron (145)