Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Manheer KL1791

author:
Manheer, G. (auteur)
title:                             Kransje van letterbloempjes voor Neerlandsch jufferschap (door G. Manheer)] 1e-2e stukje
address: TE DORDRECHT, By N. VAN EYSDEN & COMP. 1791.
year: 1791
druk/uitgave:
Dordrecht: Eysden en comp., N. van
print: 2
music: without musical notation
number of songs: 103
0 entered in the Dutch Song Database. 103 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek. Veelal amoureuze liederen
Scheurleer: 3707 (p. 239-1)
copy used: Den Haag KB: 6 E 34-35
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
copies (1):
Den Haag KB: 6 E 34-35
comment: ill. Eerste druk 1790.

 


2 drukken:


Manheer KL1790-92KRANSJE VAN LETTER-BLOEMPJES, [...]Dordrecht / Eysden, N. van / 1790;1791;1792127DBNL.org resolver.kb.nl
Manheer KL1791Kransje van letterbloempjes [...]Dordrecht / Eysden en [...] / 1791103 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.