Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

LeisenboekC1605

titel:                             Leysen-boeck der catholijcken Daerinne vergadert zijn uut verscheyden Boecken, veelderhande Leysenen, Himni ende geestelijcke Liedekens, tot vermakinge des Geests, om te ghebruycken op de principaelste Feestdaghen ofte hoochtijden des Jaers. Hier zijn noch by ghevoecht seer excellente Refereynen int geestelijck, tusschen die Leysenen en Liedekens ingevoecht, alles nae die materie is vereysschende. Dit alles gedaen van een Liefhebber van den ouden gront, tot gherief voor den catholijcken ende Godtvruchtighen Sangers oft lesers
adres: Tot LOOVEN By Francoys Fabri, Anno 1605
jaar: 1605
druk/uitgave:
Leuven: Fabri, Fran├žois
collatie: 8o A-K8 [16] 160p.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 43
43 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek. Bevat 24 refreinen en 49 liederen, waarvan 43 in het Nederlands.
Scheurleer: 444 (p. 30-1)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 560 L 47 ?
beschikbaar: full text (DBNL.org)
exemplaren (1):
Den Haag KB: 560 L 47
commentaar: In het voorwoord stelt de samensteller dat er in het verleden veel boekjes zijn gedrukt waarin leisen en geestelijke liedjes werden vermengd met onbehoorlijke [liedjes].
Bij de Latijnse hymnen zijn (oningevulde) muziekbalken afgedrukt. De Latijnse liederen zijn niet beschreven in de Liederenbank.

 
beschreven liederen uit deze bron (43)