Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Ruyter MK1712

auteur:
Ruyter, Jacobus de (auteur)
titel:                             NIEUW LIED-BOECK GENAEMT DEN MAEGDEKRANS Gevlochten ter eere ende tot vermaeck der Nederlandtsche VRYERS ENDE VRYSTERS BESTAENDE IN TWEE DEELEN, Waer af het eerste deel zijn Geestelijcke Liedekens om de menschen te stichten ende te verheugen, ende hun al singende den wegh des Hemels te toonen. Het tweede deel, in vermaeckelijcke eerbaere Kluchten, Herders-sangen, Bachus-rancken, Minnelijcke Vryagien, mitsgaederws eenige behaegelijcke Dichten In het licht gebrocht door J. DE RUYTER, Clerck van de Weeserije der Stede en Caffelrije van Veurne
adres: TOT DUYNKERCKE By J.O. LAURENZ, Boeck-verkooper in Ste. Ursula
jaar: [1712]
datering: o.b.v. approbatie
druk/uitgave:
Duinkerken: Laurensz., J.O.
collatie: 8vo A-L8 174 [2] pp
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 76
76 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek. Het eerste deel bevat geestelijke liederen, het tweede kluchten, herderszangen en geestelijke liederen.
Scheurleer: 4474 (p. pII34-1)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 8 E 6
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
exemplaren (2):
Den Haag KB: 8 E 6
Gent UB: H 1839

 
beschreven liederen uit deze bron (76)