Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

MinnebroersZak1799

author:
'Qui es Amabilis' (auteur)
title:                             De Smakelyke Vermakelyke Minnebroers Sak, Vervuld met allerley Spysen voor veelderley Monden. Bestaande in 80 Gesangen van verscheide zoorten, op 61 veranderingen van Voysen, zo van de fraaiste oude, als andere nieuwe Wyzen, meest alle bekend. Gemaekt en in Rym gesteld DOOR QUI ES AMABILIS. Deze laatste Druk van veele grove Fouten gezuiverd
address: t' AMSTERDAM, Voor QUI ES AMABILIS, 1799
year: 1799
druk/uitgave:
Amsterdam
collation: 8o A-K8
music: without musical notation
number of songs: 79
79 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Boekje bestemd voor in de kroegen, met minneliedjes, (soms erotisch getinte) herderszangen, drinkliederen, bruiloftszangen en ook enkele min of meer geestelijke liederen.
Scheurleer: 3122 (p. 200-2)
copy used: Den Haag KB: 8 E 24 ?
available: scan (books.google.nl)
copies (2):
Amsterdam UB: OK 62-7366
Den Haag KB: 8 E 24
comment: In het voorwoord legt de auteur/samensteller uit dat hij tot dit boekje gekomen is omdat hij zoveel liedboekjes met slecht passende en rijmende teksten op een beperkt aantal wijzen tegenkwam.

 
songs in this source (79)


6 drukken:


MinnebroersZak1718De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 171880 books.google.nl
MinnebroersZak1729De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 172980 books.google.nl
MinnebroersZak17xxDe Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 17xx80 books.google.nl
MinnebroersZak1767De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 176780
MinnebroersZak1768De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 176880 books.google.nl
MinnebroersZak1799De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 179979 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.