Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

NiSb1650

auteur:
Sent, Jan [Sents, Jan] (samensteller, co-auteur)
titel:                             Een Nieuw Sangh-boeck, Iuhoudende[!] eenighe Psalmen, Lof-sangen ende Geestelijcke Liedekens, seer stichtelijck om te singhen voor ende nae de Predicatie [...] Den lesten Druck, ende van veel Fouten verbetert, ende verscheyden Nieuwe Lietjes by ghekomen, die noyt voor dsen in Druck zijn gheweest
adres: Ghedruckt voor Klaes Janssen, Boeck-verkooper woonende tot Doccum op de Bree-straet by de Waegh. Anno 1650.
colofon: [pagina na 2fBbb8v:] Tot LEEUWARDEN, Ghedruckt by Sydise Rinnerts, Boeck-Drucker woonende by de Vis-Merck, inde gecroonde Druckery, 1650
jaar: 1650
druk/uitgave:
Leeuwarden: Rinnerts, S. (druk)
Dokkum: Janszen, Klaes. (uitgave)
druk: 3e
collatie: 16mo(...)04 A-3B8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 173
173 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek. Doopsgezinde liedbundel bestaande uit psalmen en hymnen. Bijbelse marginalia bij de liedjes.
Scheurleer: 1014 (p. 63-1)
gebruikt ex.: Amsterdam UB: OK 65-74?
beschikbaar: scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (1):
Amsterdam UB: OK 65-74
commentaar: Het liedboek bestaat uit 2 delen, het tweede met pseudotitelpagina 'Sommighe nieuwe Schriftuerlijcke Liedekens[...] (Dokkum, Klaes Jansens, 1650)'. De eerste, verloren gegane druk dateert van 1628.

 
beschreven liederen uit deze bron (173)


2 drukken:


NiSb1650Een Nieuw Sangh-boeck, [...]Leeuwarden / Rinnerts, S. / 1650173DBNL.org books.google.nl
JanSentsLb1679Een Nieuw SANG-BOEK, Ofte [...]Leeuwarden / Rintjes, H. / 1679116 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.