Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Gargon NTV1686

author:
Gargon, Mattheus (auteur)
title:                             Nut tyd-verdryv
address: t'AMSTERDAM, By d'Ervg. van PAULUS MATTHYSZ. MDCLXXXVI
year: 1686
druk/uitgave:
Amsterdam: Matthysz., ervg. P.
collation: 8vo: *8 A-O8
music: with musical notation
number of songs: 61
61 entered in the Dutch Song Database, of which 61 with musical notation
type: print. liedboek.
literature: HM, 268 (Gargon-T 1686) / Schl, p. 85
Scheurleer: 1399 (p. 85-2)
copy used: Den Haag KB: 2 F 14
available: scan (search.proquest.com)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (3):
Amsterdam UB: OK 62-3197 (olim 1073 G 18)
Den Haag KB: 2 F 14
Haarlem NHA Oude Boekerij: 80 E 6
copy/repro. Meertens:
NVA 28033-28061 [=afschriften]
comment: Liedboek met psalmen en geestelijke gezangen in 2 delen. Het 1e deel bestaat uit 61 liederen met muzieknotatie; het 2e deel uit geestelijke, niet gezongen, teksten en gedichten.

 
songs in this source (61)


3 drukken:


Gargon NTV1686Nut tyd-verdryvAmsterdam / Matthysz. [...] / 168661DBNL.org search.proquest.com
Gargon NTV1696NUT TYD-VERDRYFAmsterdam / Matthysz. [...] / 169688 books.google.nl
Gargon NTV1724NUT TYD-VERDRYF, bestaande in [...]Amsterdam / Schoonenb [...] / 1724 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.