Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Minnen EP1677

auteur:
Minnen, Livinus vander (auteur)
titel:                             DEN EERELYCKEN PLUCK-VOGHEL Ghepluckt in diversche Pluymkens van Minne Liedekens, ende andere Vrolyckheden. UYT-GHEBROEYT DOOR JONCKER LIVINUS VANDER MINNEN Op-ghedraghen aen alle Neder-landtsche Vryers ende Vrysters. Den III. Druck, vermeerdert ende verbetert door den Autheur.
adres: TOT BRUSSEL, By JACOB VANDE VELDE, achter het Stadt-huys in S. Augustinus. 1677
jaar: 1677
druk/uitgave:
Brussel: Velde, Jacob vande (druk)
druk: 3e druk
collatie: 16° obl: A-T8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 122
122 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek.
literatuur: De Wilde 2006 / De Wilde 2011, p. 277 e.v. / Huybens TCF, nr. 103c / Veldhorst 2009
Scheurleer: 2786 (p. 178-1)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 3 E 25
beschikbaar: full text (DBNL.org)
exemplaren (1):
Den Haag KB: 3 E 25 [p65-80 ontbr.]
ex./kopie Meertens:
3978 14 Minnen 1677 (fotokopie)
commentaar: Eerste druk verscheen in 1670, hoewel er in het 'Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde' van J.G. Frederiks en F. Jos van den Branden melding wordt gemaakt van een eerdere druk uit 1669. De druk uit 1677 is niet in zijn geheel bewaard gebleven, de pagina's 65-80 ontbreken.

 
beschreven liederen uit deze bron (122)


6 drukken:


Minnen EP1677DEN EERELYCKEN PLUCK-VOGHEL [...]Brussel / Velde, [...] / 1677122DBNL.org
Minnen EP1684DEN EERELYCKEN PLUCK-VOGHEL [...]Brussel / Velde, [...] / 1684130
Minnen EP1694Den eerelycken pluck-voghel, [...]Brussel / Velde, [...] / 1694, vóór126 books.google.nl
Minnen EP1695Den eerelycken pluck-voghel [...]Antwerpen / Soest, [...] / 1695125 books.google.nl
Minnen EP1700DEN EERELYCKEN PLUCKVOGHEL, [...]Antwerpen / Theuillie [...] / [1700 ca.]125 books.google.nl
Minnen EP1728DEN EERLYCKEN PLUCK-VOGHE[L] [...]Antwerpen / Soest, [...] / 1728125 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.