Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

RbLijster1785

auteur:
J.v.E. (samensteller)
titel:                             DE RHYNSBURGER LEISTER: Zingende 38 Nieuwe en 13 weinig Bekende zoo Menuetten, Airs, Herders- als Minne-Zangen; teedere en aardige Vryagien, Lenthe- Zoomer- en Morgen-Zangen; Beneevens eenige andere op bezondere Voorwerpen en Geleegenheedens; Drink-Liederen, enz. Zynde geene van die 38 Stuks ooit Bevoorens Gezien of in Druk geweest; Zullende, indien iemand het tegendeel kan aantoonen, de Uitgever een Drie Gulden voor het Stuk aan den Armen geeven.
adres: Gedrukt by de Erve de Wed: JACOBUS VAN EGMONT: Op de Reguliers BreeStraat, te Amsterdam.
jaar: [1785 ca.]
druk/uitgave:
Amsterdam: Egmont, Erve Wed. J. van
collatie: 8vo A-G8 112 pp.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 51
51 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 3592 (p. 232-1)
gebruikt ex.: Leiden UB MNL 1198 G 11?
beschikbaar: scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
commentaar: Ill.
Bevat een fondslijst van de drukker.
In titel en voorwoord ligt de nadruk op de (gegarandeerde) nieuwheid van de liederen in dit boekje. Alleen de op de titelpagina aangekondigde 38 niet eerder verschenen liederen vallen onder een 'indien niet nieuw, dan geld voor de armen'-actie; de overige zijn in het register gemarkeerd met een sterretje. In het voorwoord merkt samensteller J. v. E. op dat deze 13 overige liederen hem 'van een goede Vriend ter Hand [zijn] gesteld, met verzeekering dat zy niet veel Bekend waaren'.

 
beschreven liederen uit deze bron (51)