Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Snellaert ONL1864

authors:
Snellaert, F.A. (auteur)
Hemelsoet, L. (arrangeur)
title:                             Oude en nieuwe liedjes, bijeen verzameld door F.A. Snellaert. Tweede vermeerderde Uitgave, met begeleiding voor piano door L. Hemelsoet.
year: 1864
druk/uitgave:
Gent?
print: 2 vm
music: with musical notation
number of songs: 125
125 entered in the Dutch Song Database, of which 106 with musical notation
type: print. liedboek.
copy used: Amsterdam MI: 3978 1 c14 19e Oude
available: scan (books.google.nl)
scan (anet.be)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (4):
Antwerpen Artesis Plantijn Hogeschool - Conservatorium: AP-KC, MM-LI-SNELL-oude-1
Gent UB:
Gent UB:
Gent UB:
copy/repro. Meertens:
3978 1 c14 19e Oude
NVA 22186-22200 [=afschriften]
comment: De laatste melodie, die bestaat uit een aaneenschakeling van marktroepen, is niet getranscribeerd.

 
songs in this source (125)


2 drukken:


Snellaert ONL1852Oude en nieuwe liedjes, [...] Annoot-Br [...] / 185293 books.google.nl
Snellaert ONL1864Oude en nieuwe liedjes, [...]Gent? / 1864125DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.