Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Starter FL1634

auteur:
Starter, J.J. (auteur)
titel:                             Friesche Lust-Hof, Beplant met verscheyden stichtelijcke Minne-Liedekens, Gedichten, ende Boertighe Kluchten. Den vijfden Druck op nieuws vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Liedekens, soo Geestige als Boertige [...] Mitsgaders Ook noch verrijckt ende ver├žierd met schoone kopere Figuren; ende by alle onbekende wysen de Noten ofte Musijcke gevoeght
adres: t'AMSTELREDAM. By BROER JANSZ. Boeck-drucker/ woonende op de Nieuwe-zijds Achter-Borgh-wal, inde Silver Kan. ANNO 1634.
jaar: 1634
druk/uitgave:
Amsterdam: Jansz., B. (druk)
druk: 5
collatie: 4┬░ oblong *-2*4 A-2C4, 2A-E4
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen:
0 beschreven in de Liederenbank. 19 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. liedboek.
literatuur: Grijp 1992b
Scheurleer: 2350 (p. 147-2)
gebruikt ex.: Gent UB: Bib Her 131
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (6):
Amsterdam UB: Toonkunst 206-F-49
Den Haag KB: 5 B 5
Gent UB: Bib Her 131
Groningen UB: uklu KW B 2136
Haarlem SB: 87 B 12
Leiden UB: 1179 G 15
ex./kopie Meertens:
NVA 26215-26233 [=afschriften]

 


7 drukken:


Starter FL1621Friesche Lust-Hof, Beplant [...]Amsterdam / Ravesteyn [...] / 162172DBNL.org gateway.proquest.com
Starter FL1623FRIESCHE LUST-HOF, Beplant [...]Amsterdam / Voscuyl, [...] / [1623 ca.]88 objects.library.uu.nl
Starter FL1624FRIESCHE LUST-HOF, Beplant [...]Amsterdam / Voscuyl, [...] / [1624]98 gateway.proquest.com
Starter FL1627Friesche Lust-Hof, Beplant [...]Amsterdam / Voscuyl, [...] / 162727 books.google.nl
Starter FL1630FRIESCHE LUSTHOF beplant met [...]Amsterdam / Gerritsz, [...] / [1630] gateway.proquest.com
Starter FL1634Friesche Lust-Hof, Beplant [...]Amsterdam / Jansz., B. / 1634 books.google.nl
Starter FL1864(1635)J.J. Starters Friesche [...] 1864(102) books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.