Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Twisck KLb1633

author:
Twisck, P.J. (auteur)
title:                             Pieter Jansz. Twisck Kleyn-Liedt-Boecxken. Ephesien 5.19. [...]
address: TOT HOORN. Voor Zacharias Cornelisz. Boeck-verkooper, inden Liesveltschen Bybel, anno 1633
year: 1633
druk/uitgave:
Hoorn: Cornelisz., Zacharias (uitgave)
collation: 16 mo A-2G8 473 (7) pp.
music: without musical notation
number of songs: 182
182 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Dopers liedboek. Stichtelijke liederen, nieuwjaars- en huwelijksliederen
literature: Visser 1988a, (over de auteur) / Visser 1988b
Scheurleer: 805 (p. 51-2)
copy used: Den Haag KB: 890 H 103 ?
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
copies (5):
Amsterdam UB: OK 63-4223 (olim 526 G 2); (incompl.)
Amsterdam UB: OK 65-1031
Den Haag KB: 890 H 103
Gent UB: BL 8687
Haarlem NHA Oude Boekerij: 176 D 8
comment: Jan Pietersz. Twisck was een bekend doopsgezind leraar te Hoorn. Liederen van zijn hand zijn ook te vinden in o.a. 't Kleyn Hoorns-liet-boeck (1644). Zijn zinspreuk was 'Nae Beter.'
Het Kleyn liedtboecxken werd in 1640 herdrukt.

 
songs in this source (182)