Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Twisck KLb1633

auteur:
Twisck, P.J. (auteur)
titel:                             Pieter Jansz. Twisck Kleyn-Liedt-Boecxken. Ephesien 5.19. [...]
adres: TOT HOORN. Voor Zacharias Cornelisz. Boeck-verkooper, inden Liesveltschen Bybel, anno 1633
jaar: 1633
druk/uitgave:
Hoorn: Cornelisz., Zacharias (uitgave)
collatie: 16 mo A-2G8 473 (7) pp.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 182
182 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek. Dopers liedboek. Stichtelijke liederen, nieuwjaars- en huwelijksliederen
Scheurleer: 805 (p. 51-2)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 890 H 103 ?
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
exemplaren (5):
Amsterdam UB: OK 63-4223 (olim 526 G 2); (incompl.)
Amsterdam UB: OK 65-1031
Den Haag KB: 890 H 103
Gent UB: BL 8687
Haarlem NHA Oude Boekerij: 176 D 8
commentaar: Jan Pietersz. Twisck was een bekend doopsgezind leraar te Hoorn. Liederen van zijn hand zijn ook te vinden in o.a. 't Kleyn Hoorns-liet-boeck (1644). Zijn zinspreuk was 'Nae Beter.'
Het Kleyn liedtboecxken werd in 1640 herdrukt.

 
beschreven liederen uit deze bron (182)