Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Coll Nijhoff

author:
[Klein Jan = Pieter de Vos]
title:                             Collectie Nijhoff. Verzameling van volks- en straatliedjes.
year: [1700 ca.]
druk/uitgave:
number of songs: 382
382 entered in the Dutch Song Database
type: print. gebonden collectie liedbladen.
literature: Kossmann 1938-39a / Van Vliet 2007
copy used: Leiden UB: 1497 H 16
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (1):
Leiden UB: 1497 H 16
copy/repro. Meertens:
3978 FK Kortjakje (fragment) (fotokopie)
comment: Bundeling van losse katernen 'a', in totaal ongeveer 900 pagina's. Op pagina 442: De soo genaemde Kleyn JAN die met de Liedtjes wagen loopt, maekt aen alle Liefhebbers van de Sang konst bekent, dat hy alle Maendagen aen de Botter-markt met zyn Liedtjeswagen staet, en Saterdags op den [weggevallen], zonder mankement, versoekende een [weggevallen] gunst. Datering vermoedelijk tussen ca. 1699 en 1712 (geen liedjes over de Vrede van Utrecht in 1713, terwijl wel andere, eerdere, contemporaine gebeurtenissen voorkomen.)
De STCN beschreef de katernen individueel, te beginnen bij http://picarta.pica.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=15627714X

 
songs in this source (382)