Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

VrKramer1780

author:
[Vos [=Klein Jan], Pieter de]
title:                             DE VROLYKE KRAMER, MET KLYN JANS PLEIZIERIG EN VERMAKELYK MARS-DRAGEND HONDJE. Bestaende in de aangenaamste Gezangen, op de Nieuwste en hedendaagsche Voizen. Op nieuws overzien, Verbeterd en Vermeerderd met verscheide Nieuwe Liederen en schoone Figuuren. DEN ELFDEN DRUK.
address: Gedrukt by de Erven de Wed: JACOBUS VAN EGMONT: Op de Reguliers Breê-Straat, te Amsterdam
year: [1780 ca.]
druk/uitgave:
Amsterdam (Reguliersbreestraat): Egmont, Erv. Wed. Jacobus v. (uitgave)
print: 11
music: without musical notation
number of songs: 48
48 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
literature: Schl, p. 230 / Van Vliet 2007
Scheurleer: 3581 (p. 231-1)
copy used: Den Haag KB: 6 G 28
available: scan (geheugenvannederland.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (5):
Berlijn SB: 8"Zf 7564-no.2 (mogelijk 'Kriegsverlust')
Den Haag KB: 32 H 24
Den Haag KB: 6 G 28
Gent UB: BL 7953
Leiden UB: 1197 G 8
comment: Elfde druk. Ill. Datering o.g.v. KB. (De erven van de wed. Jacobus van Egmont waren actief van 1757 tot 1787.) Op p33 dezelfde houtsnede als op de titelpagina.
Zie ook VrKramer1946. Het is niet duidelijk op basis van welke druk die editie is gemaakt. Scheurleer vermeldt alleen deze elfde druk. De 2 exx. van een ongedateerde druk in Amsterdam UB wijken af. In Londen, British Library is nog een druk uit 1721.
Leiden UB dateert hun exemplaar op [20e eeuw], maar het is een exemplaar van de 11e druk door de erven van de weduwe Jacobus van Egmond, gelijk aan de exx. in Den Haag en Gent.

 
songs in this source (48)


4 drukken:


VrKramer17xx[De vrolyke kramer, met Kleyn [...]s.l. / [17xx]
VrKramer1721De Vrolyke Kramer, MET KLYN [...]Amsterdam / Brouwer, J. / 172172 books.google.nl
VrKramer1780DE VROLYKE KRAMER, MET KLYN [...]Amsterdam (Reguliersbreestraat) / Egmont, [...] / [1780 ca.]48DBNL.orggeheugenvannederland.nl
VrKramer1946De Vrolijke Kramer met Klijn [...]Amsterdam / Holkema, [...] / 194629
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.