Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

P-FlorBN Magl.121

title:                             Chanzoniere della Marietta filiuola di Francesco Pugi
year: [1500 ca.]
druk/uitgave:
Italië
material: Papier 38 + 2 leaves height 140 x width 207 mm
music: with musical notation (meerstemmig)
number of songs: (location: f1v-2r, 3v-4r*, 13v-14r)
3 entered in the Dutch Song Database, of which 3 with musical notation
type: manuscript. liedschrift. Meerstemmige chansons, liederen
literature: Bonda 1996, 470 / Bridgman 1991, 162-164 / Census-Catalogue 1979-1988, dl 1, 226-227 en dl 4, 372 / De Bruin & Oosterman 2001, dl2, 822
copy used: Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms. Magliabechi XIX.121
comment: Het is onduidelijk of het tweede lied Nederlands is danwel Duits. Blijkens een van de stukken (nr. 11) dateert het handschrift ten vroegste uit 1500. De bezittersnotitie op f. 2 wijst naar Marietta, de dochter van een Florentijnse notaris.

 
songs in this source (3)