Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

HsBsKB 1683

title:                             Handschrift van Lijsbeth Mols
year: 1500-1505
druk/uitgave:
Brussel, Regularissen S. Maria
material: Papier 209 leaves height 276 x width 195 mm
music: without musical notation
number of songs: 1 (location: f38v-39v)
1 entered in the Dutch Song Database
type: manuscript. bron met o.m. enkele liederen. Devotieboek. Traktaten, preken, gedichten, lied (o.m. van Bernardus, Jan Storm, Theodericus van Apolda), voor het merendeel over de heilige Katharina van Alexandrië
copy used: Brussel KB: 1683-87
copy/repro. Meertens:
3978 FK HsBsKb 1683 (fotokopie)
comment: Bezittersnotitie op f. 208v: 'Desen boeck es bleven van onser eerwerdegher Priorinne suster Lijsbeth mols. die sij in haren tijden voer dat convent van Jherico dede scriven ter eeren Gods ende sijnder ghebenedider moeder Marien. ende eder heylegher glorioser maghet sinte Katherinen haerer liever patronesse. Requiescat in pace Amen'; en op f. 209v: 'Desen Boeck hooirt toe den cloostere van Jherico binnen der stadt van Bruessele'.

 
songs in this source (1)