Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

HsDHKB 74H19

titel:                             [Chansons d'amour et chansons spirituelles en fran├žais et en flamand]
jaar: [16xx?][c. 1630?]
druk/uitgave:
materiaal: Papier 127 blad(-en) hoogte 152 x breedte 216 mm
aantal liederen: 19
19 beschreven in de Liederenbank
type: handschrift. Liedboek, Franse en Nederlandse liederen.
gebruikt ex.: Den Haag KB: 74 H 19
commentaar: In De Bruin & Oosterman 2001 wel gesignaleerd, maar niet op liediveau ontsloten.
hs 3130 uit de Mullerauctie 1911 = 74 H 19 "Chansons d'amour et chansons spirituelles en fran├žais et en flamand. ms vers 1580".
KB dateert op [ca. 1600].
Waarschijnlijk van wat later datum: bevat o.a. het liedje 'Ic lach laets mael in fantasyen', dat verder alleen in bronnen van 1650 of later voorkomt, alhoewel de wijsaanduiding in 1631 al wordt gevonden. 'Ic lach ...' is een liedje van Den Boeck, de rederijkerskamer van Brussel. Ook enkele andere liederen wijzen op een Vlaamse herkomst van dit handschrift, zo is het de enige vindplaats van het lied 'Aurora quam In hemels baene', waar in andere, vooral Vlaamse bronnen naar verwezen wordt in wijsaanduidingen. Het handschrift bevat enkele liederen waarvan we voorheen alleen de wijsaanduidingen hadden (het bovengenoemde Aurora, en 'Lief is mijn moete [?] nu al verloren'.). Tamelijk bijzonder zijn ook de twee Franse liedjes afkomstig uit de muziekboekjes van Gabriel Bataille uit de edd. 1609; die komen we slechts zelden tegen in Nederlandse of Vlaamse liedhandschriften.
Bevat wereldlijke liefdesliederen met aan het einde drie geestelijke liederen. De laatste twee zijn niet duidelijk strofisch of met een foute strofe-indeling genoteerd - wellicht waren deze niet bedoeld om te zingen.
Bevat ook enkele korte (vaak 4-regelige) gedichtjes (geen lied):
-f6v: Liefde is eewich [incipit:] Van [?] douden door de slangh oft trou rynck zonder ende / Wert d'eeuwygheyt verstaen nimmermeer vergaet
-f14v: Volherden verblyt [incipit:] De schilt padt t'wedtspel wan' dat zij veeleer cloeckvadrijg / Zou komen dan den haes tot zekere plaets met vlijt
-f19v: Mijn hert Cupidos wit [incipit:] Myn borst eylaes is wyt daer in Cupdio crachtich / yghe[?] stadelicken treft, gheen ander wyt hy schiet
-f24v O nijt blusscheluk [?] [incipit:] Gheen water bluscht myn brant, maer meerder dat ontsteken / Cupido met zyn vier het [?] water vlammen doet
-f34v Traegh in het vertrecken [incipit:] Cupido comst is snel, en langsaem is zijn scheyden / een oorsaeck vyndt hy haest die twechgaen hem belet
-f43r Meer als Atlas [incipit:] Och hemel Atlas droegh, en hereuls [?] met zyn crachten / Ontlaste hem bij wijl, waerdoor men eert hem ween [?]-f49v Toonen doet helpen [incipit:] De gheen die is ghewondt mach stondelick zonder vrezen / Ontdecken wel zijn wondt den rechten medicijn
-f56v Door Jonste Cracht [incipit:] De vlamme grooter woort door twayen van de wyndt / Door tlieffelick geblaes van Jonste werdt verblyndt
-f68v Ten Eijnde toe [incipit:] Een lonte tot het eyndt verbrant van het beghinnen / Wanneer Cupido eens het hert ontsteken heeft

 
beschreven liederen uit deze bron (19)