Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

HBoerenl Mortier(5)1709

title:                             Oude en nieuwe Hollantse Boeren Lietjes en Contredansen Op Nieuws geheel verbetert en Doorgaans vermeerdert. Voor de Hand-Viool. De Fluydt. En Haubois. V. deel
year: [1709]
druk/uitgave:
Amsterdam: Mortier, Pieter (uitgave)
print: 1?
music: with musical notation
number of songs: 61
62 entered in the Dutch Song Database, of which 62 with musical notation
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. instrumentale bron. speelmuziek.
literature: Rasch 2006 / Veldhuyzen 1972 (editie)
Scheurleer: 2933 (p. 188-1)
copy used: Facsimile (Den Haag KB: 10 G 30)
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Den Haag KB: 10 G 30
copy/repro. Meertens:
3978 13 c 18e Boerenlietjes
3978 FK HBoerenl Mortier(5) duplicaat [fragment] (fotokopie)
NVA 15975-17031 [=afschriften]
comment: Eerste druk 1709, o.g.v. Rasch 2006.
De twee delen vijf (Roger en Mortier) komen niet overeen: deel 5 Mortier = deel 14 Roger, zie Rasch 2006. Rond 1730 heeft Le Cène nog een deel 15 en 16 (Roger) uitgebracht, maar daarvan is geen exemplaar bekend.

 
songs in this source (62)